Botaniska trädgården inför sitt öppnande

På söndag blir Naturparken med Botaniska Trädgården öppnad för allmänheten och därmed ett gott stycke av göteborgsvåren tillgängligt. Promenaden kommer i år att tangera en del nyheter, delvis fullbordade och delvis ofullbordade Läs mer …

Inga kåkstäder i Änggårdsbergen!

Under början av 1920-talet gick gränsen mellan Göteborg och Mölndal närmare Botaniska trädgården än vad den gör i vår tid. När det på Mölndalssidan av gränsen planerades att byggas stora nya villaområden väckte det uppmärksamhet i både Göteborg och Mölndal Läs mer …

Göteborgs stadsdelar och kvarter få nya namn

Magistraten har i dagarna godkänt ett förslag, som säkert blir av allra största intresse för var och en som bygger och bor i Göteborg. Det är icke fråga om något mer eller mindre än att döpa om staden eller åtminstone vissa delar därav. D.v.s. Göteborg förblir fortfarande Göteborg Läs mer …

Upptäckter i det blivande Göteborg

Göteborgs omgivningar synas hava ingen ände, vilket matematiskt taget är alldeles naturligt och något som man skall akta sig för att grubbla över. Men med Göteborgs omgivningar menar jag det staden närliggande område, som vi så föga känna till. Detta okända område befinner sig sorgligt Läs mer …

Där nytt och gammalt mötes i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn har många skönhetsvärden, som både urinvånaren och den hitresande främlingen förstå att uppskatta. Den något till åren komne saknar visserligen de stora segelfartygen, som förr i världen gåvo en särskild charm åt hamnbilden, men romantiken är inte slut därför att motorernas puttrande blir allt mer påträngande Läs mer …

Stor byggnadsverksamhet inom och utanför staden

Handelstidningen har förhört sig på olika håll om utsträckningen av den byggnadsverksamhet, som bedrives eller kommer att under den närmaste tiden upptagas i Göteborg med närmaste omnejd. Det har därvid visat sig, att det stor livaktighet råder på området. Läs mer …

Ett storverk – en stadsdokumentation över hundra år

Gudrun Nyberg, professor emerita i medicin, har i stort sett på egen hand genomfört ett jättebokprojekt, Hundra år i Göteborg, ett projekt av det slag som i normalfallet kräver insatser av arbetsgrupper, planeringskonsulter, politiska beslutsfattare, förlagsredaktörer, fotografer, designers, ekonomer – till stor kostnad och enorm tidsåtgång. Läs mer …

Kvarteren Stora Gla, Gapern, Visten och Daglösen

Detta område omfattar den kåkbebyggelse i Krokslätt som tidigt växte fram kring de norra delarna av Utlandagatan och Trycksliden/Trycksgatan invid den norra gränsen för municipalsamhället Krokslätt. En del av bebyggelsen låg utanför gränserna för Krokslätts municipalsamhälle. Läs mer …