Bräcke diakoni

Bräcke diakoni är en stiftelse som startade i Göteborg 1923, under namnet Göteborgs diakonissanstalt, med uppdrag att utbilda diakonissor. Verksamheten är politiskt och religiöst fristående – men verkar ideologiskt inom ramen för Svenska kyrkans tradition av socialt engagemang, där ordet diakoni står för medmänsklighet och Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Färjestaden, Rödjan och Skarvik

Längst västerut i Lundbys sockens huvudområde låg egendomarna Rödjan och Skarvik. Stora Rödjan var ett kronohemman och en del av Lundby socken. Väster om Rödjan låg en del av Björlanda eller Torslanda socken inklusive Vikans by innan Arendal som också tillhörde Lundby socken från 1860-talet Läs mer …

Göteborgs Hamn 1932

År 1932 bestod Göteborgs hamn av en lång rad privata kajer och företag plus några hamnar ägda av staden. Norra Älvstranden från väster till öster Ryahamnen-Oljenäset The Texas CoAlfred Olsson & CoVestkustens Petroleum ABA. Johnson & Co Färjestaden-Pölsebo-Krokäng FärjelägeFärjenäs SnickerifabrikArvidssons Söners varvR.H. LindénAB Otto WalleniusTransport Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Sannegården och Eriksberg

Sannegården var en gård som låg väster om Lindholmen ungefär där Sannegårdshamnens bassäng idag tar slut. Gården är känd sen 1300-talet och har omväxlande varit kronogård, frälsegård och skattegård. Från 1734 var gården säte för biskopen av Göteborg och från 1834 arrenderades den av Göteborgs stad. Läs mer …

Kvarnen Tre Lejon

Kvarnen grundades av Kristianstadföretaget AB Mårten Pehrsons Valsqvarn, som då även drev två andra kvarnrörelser i Kristianstad; Norra Kvarnen och Södra Kvarnen. Vid tiden för anläggandet av den nya kvarnen i Göteborg fanns redan tre större kvarnrörelser i staden; AXA havregrynskvarn vid Agnesberg, Göteborgs Ångkvarns Läs mer …

Arendals gård

Gården Ardal (Arendal) var tidigt ett så kallat frälse-hemman, dvs en gård som lydde under ett adelsgods eller en adelsman. Området där gården låg är en enklav väster om Vikans by i Björlanda socken. Enklaven blev troligen svensk på 1400-talet och tillhörde då Tuve socken. 1860 Läs mer …

Lindholmens säteri

Lindholmen omtalas första gången 1333, då kung Magnus Eriksson daterar en skrivelse där. Befästningen låg på nuvarande Slottsberget och var en kungsgård som kallades borgen Lindholmen. Arkeologiska undersökningar visar att en borg, även omnämnt som slott, har funnits där sedan åtminstone år 1250. Slottet gavs Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Bjurslätt, Tolered, Slätta Damm

När det gäller de centrala och nordvästra delarna av Lundby socken är namnförbistringen stor. Det mesta ingår i Tolered men ingen vet var gränserna riktigt går. Andra områden är Bjurslätt som kanske finns eller inte finns, Slätta Damm och Kärrdalen. Bjurslätts gård var en gård Läs mer …