Hornbjässen

Kaparehuckert som år 1716 tillhörde Martin Heldt och med Berend Schierna som befälhavare.  1717-18 var Abraham Falkengrén befälhavare och från 1718 ägdes huckerten av Ingela Gathenhielm, svägerska till Falkengrén. 1717 tog den ett dansk fartyg som pris. Värdet var 26 000 dlr smt. 1720 hade Gathenhielm Läs mer …

Abraham Falkengrén

Abraham Falkengrén föddes 1686-06-06 i Bohuslän. Han blev volontär vid amiralitetet 1701, konstapel mat 1704-02-20 och konstapel 1708-12-30. Extra ordinarie underlöjtnant blev han 1710-05-06, underlöjtnant 1711-07-30 och överlöjtnant 1716-01-11. Från 1717-07-03 skeppskapten och placerad vid Ölands sjögasteregemente 1717-09-18. 1771-1718 var han kaparkapten på huckerten Hornbjässen som tillhörde Lars Gathenhielm och från 1718 Läs mer …

Le Wenguer

Fartyg som seglade till Göteborg från Frankrike med last år 1718 med de franska köpmännen Thomas Hanington och Lejordin Laurent som ägare. De sålde fartyget till Ingela Gathenhielm som utrustade det till kapare med 36 kanoner. 1718-19 var det under befäl av Martin Röhl. Från 1720 Läs mer …

Berend Hederstierna

Föddes som Berend Schierna (eller Scherna) som son till Magnus Schierna,  1689-05-10 i Båstad, Kristianstads län. I kofferditjänst, dvs i handelsflottan, 1702–1704. Volontär vid amiralitetet 1704. Lärstyrman därst. s. å.  på fregatten Falken. 1705-06 på handelsskeppet Wolgast. Medelstyrman 1708. På brigantinen Skorpion 1707, fregatten Falken 1708, krigsfartygen Estland 1709 och Sverige år 1710. Extra ordinarie Läs mer …

Louis et Anne

Fregatt från början av 1700-talet. Ursprungligen bestyckad med 26 kanoner och med en besättning på 126 man. Byggd i St Malo i Frankrike. Från 1718 ägd av Ingela Gathenhielm med Guillaume Berne som befälhavare 1718-19. Ingela Gathenhielm, änka efter Lars Gathenhielm, var vid denna tid Läs mer …

Ankarloo

Jonas Dufva föddes 1649-10-31. Gick i kofferditjänst (handelsflottan) 1667. Konstapels math vid amiralitetet 1669-06-01, konstapel 1672-09-05,  underlöjtnant 1676-04-22, och överlöjtnant 1677-04-10. Blev kapten 1678-08-31, amiralitetskapten 1679-04-10. Han adlades med efternamnet Ankarloo år 1689-04-19. Tjänstgjorde på krigsfartygen Amarant 1677, Castor 1680, Spes 1689 och Estland 1690. Dog 1694-02-02 i Karlskrona. Var gift med Maria Läs mer …

Olof Ankarström

Olof Ankarström (också Anckarström eller Ankerström) som föddes i Kungälv cirka 1671 var underlöjtnant i amiralitet från maj 1710, och kaparkapten på kaparfregatten Carolus XII från 1711. Ägare till Carolus XII var Sebastian Tham, Hieronymus Gripenstedt, Matthias Schildt, David Amija och Alexander Williamsson. Med Carolus XII som förde 10 Läs mer …

Johan Gustaf Anckarstierna

1712 var Johan Gustaf Anckarstierna (1684-1714) den mest fruktade kaparen på den svenska västkusten. Normalt var det Lars Gathe (adlad Gathenhielm år 1715), men inte vid denna tid. Johan Gustaf Anckarstierna blev överlöjtnant i flottan i maj 1700 och kapten år 1708. Åren 1703-05 var Läs mer …

Broströmska stiftelsen

Bostadsstiftelse som grundades genom en donation av Axel och Mathilda Broström. Arkitekten Andrew Person ritade och Broströmska stiftelsen lät 1925 bygga en fastighet i kvarteret Kungsladugårdsgatan – Ståthållaregatan – Oxhagsgatan – Godhemsgatan. Det är ett av Kungsladugårds få stenhus med totalt 104 lägenheter runt en vacker, inbyggd gård. Läs mer …

Stiftelsen Göteborgs arbetarebostäder

Den 12 mars 1847 utlystes en allmän rådstuga till den 9 april samma år. Rådstugan skulle yttra sig med anledning av att en fråga hade väckts om anskaffande av bostäder mot billig hyra för mindre bemedlade personer bland arbetsklassen. Handlanden E.G. Lindström stod bakom frågan, Läs mer …