Wikman & Stillström fyller 75 år

A.N. Wickman

En av Göteborgs äldsta och mest ansedda firmor i speceribranschen, A.-B. Wickman & Stillström, kan den 16 april se tillbaka på en 75-årig verksamhet. Nämnda datum år 1848 öppnade nämligen handlanden Anders Nathanael Wickman och Ed. Stillström specerihandel i huset n:r 38 Kyrkogatan.

Det första meddelandet om firman förekom i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning den 4 april, då under Tillkännagivanden lästes: ’Att vi denna dag ingått bolag till bedrivande av handelsrörelse, under firma Wickman & Stillström, få vi, författningarna likmätigt, härmed tillkännagiva. Götheborg den 1:ste april 1848. A.N. Wickman, Ed. Stillström.’

Ur Götheborgs Dagblad 5 juni 1848.

Kort tid därefter fick man genom annonser veta en del av det den nya firman förde i handeln och vad som på den tiden smekte göteborgarnas gommar. Där förekom ’smör från Dahlsland’ till salu i kommission, ’Distillerade Bränviner från Stockholm av Carl Falkmans berömda tillverkning’, holländsk Stolckscher-ost, Stockholms Bäjerskt öl ’av den omtyckta sorten nu åter inkommet och om några dagar, sedan det behörigen hunnit klarna efter resan, att tillgå’ etc., ’ Äkta ostindisk Soja av sällsynt fin kvalité, på buteljer direkt inkommen från Canton’, sardiner i olja ’uti hermetiskt tillslutna askar’ o.s.v.

Efter två år avled Stillström, och Wickman, som för övrigt var en synnerligen dugande man och sedemera bl.a. var en av Borgerskapets äldste och därefter stadsfullmäktige, blev då ensam innehavare av affären till början av år 1869, då handl. Thorsten Simmingsköld senior ingick som delägare. Sedan Wickman samma år i juni avlidit, fortsatte Simmingsköld rörelsen tillsammans med sin kompanjons änka, fru Amalia Wickman, till utgången av 1879 då fru Wickman utträdde ur firma.

År 1884 överflyttades affären till huset mitt emot Kyrkogatan 23. Efter Simmingskölds död 1889 fortsatte hans efterlevande maka fru Hilda Simmingsköld affären med hrr G.E. Roy, A.B. Söderström och C.M. Block vid sin sida, och när firman 1904 ombildades till aktiebolag ingingo dessa jämte herr Thorsten Simmingsköld såsom medintressenter i bolagets styrelse. Efter den sistnämndes frånfälle i november 1922 inträdde brodern herr Gustaf Simmingsköld i styrelsen.

Den 1 oktober 1922 flyttades huvudaffären till sina nuvarande nyinredda och tidsenliga lokaler i fastigheten Östra Hamngatan 25. Dessutom har bolaget under årens lopp öppnat tre filialer, 1883 i Viktoriagatan 8, 1904 i Berzeliigatan 19 och 1906 i Linnégatan 57.

De artiklar firman specialiserat sig på äro specerier, konserver, sydfrukter och konfityrer, såväl i parti som minut, och är därjämte sedan 1860 ensamförsäljare i Sverige för engelska stenfärger från Walter Carson & Sons i Lodon. I bolagets rörelse äro sammanlagt 30 personer anställda.

Affärens nuvarande ledare äro som bekant högt aktade män inom Göteborgs köpmansvärld och säkerligen har den gamla firman en lika ljus framtid för sig som den hittills haft under sin 75-åriga utveckling.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13 april 1923)

Artikeln hämtad från Göteborgs historia

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.