Eduard von Schoultz

Hans Odert Eduard (Edouard) von Schoultz, född 6 maj 1815 i Stockholm, död 30 mars 1881 i Göteborg, professor och föreståndare för Chalmers i Göteborg 1853-1881. Son till lagmannen och vice landshövdingen i Vasa och Uleåborgs län, Nils Fredrik von Schoultz och Jeanette Henriette, född Läs mer …

Göteborgs Arbetareförening

Göteborgs Arbetareförening bildades den 19 augusti 1866 i Göteborg som en organisation (arbetarförening) för stadens arbetare. I förberedelsearbetet sökte man få in ”socialistiska” inslag i verksamheten. Gottfrid Lindman, varvsarbetare, värvade medlemmar bland arbetarna och uppmuntrade dem att sätta igång egna verkstäder för att profiten skulle Läs mer …

CRA Fredberg om Göteborgs arbetareförening

När Arbetareföreningen började stod samhället i nyliberalismens och  skarpskytterörelsens tecken. En demokratisk tidsålder begynte. Klasskillnadsmärkena hade — som man bl. a. kunde förstå av skarpskyttarnas samkväm och pittoreska söndagståg — flyttats ut några steg.  Förbrödringskänslan vaknade. Folket kände en ny längtan efter sammanslutning, fast i andra Läs mer …

Anders Lindblad

Anders Christenson Lindblad, A.C. Lindblad, född 10 januari 1866 i Borgeby församling, Malmöhus län, död 16 september 1937 i Göteborg, var en svensk redaktör och socialdemokratisk riksdagsman. Lindblad arbetade som skomakare i Köpenhamn 1886-1889 och i Tyskland 1889-1892. Han kom 1892 till Göteborg och tog Läs mer …

Ny Tids hus

Hela kvarteret Amiralen i Haga är idag bebyggt med det så kallade Ny Tid-huset.  Det uppfördes 1957–59 efter ritningar av arkitekterna E Uppling och E Fylking.  Mot Järntorget och Södra Allégatan har huset 7 våningar och en indragen takvåning. Bottenvåningarna är klädda med mörka naturstensplattor och de Läs mer …

Kvarteret Amiralen

Kvarteret Amiralen, Järntorget-Södra Allégatan-Mellangatan-Haga Östergata bebyggdes 1874 med Arbetareföreningens första byggnad. Byggnaden uppfördes vid Nya Allén med kortsida mot Järntorgets östra sida efter ritningar av Victor von Gegerfelt och invigdes den 19 augusti 1874. Huset byggdes ut 1909 enligt ritningar av Hans Hedlund (invigdes 26 september). Byggnaden revs 1955 för att ge plats Läs mer …