Skarpskytterörelsen

Skarpskytterörelsen började 1860 i Sverige som frivillig rörelse för att förstärka Sveriges försvar efter förebild från Storbritannien. Initiativtagare till den svenska skarpskytterörelsen var C.J. Meijerberg, Viktor Rydberg och Sven Adolf Hedlund i Göteborg samt August Blanche och Lars Johan Hierta i Stockholm.  Den 19 augusti 1860 hölls det första mötet i Göteborg. En kommitté bestående av Meijerberg, Läs mer …

Göteborgs universitets huvudbyggnad

Huvudbyggnaden för Göteborgs universitet ligger i Vasaparken i stadsdelen Lorensberg. Byggnaden invigdes 18–19 september 1907. Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 18 mars 1993. Den 10 november 1887 beslutade stadsfullmäktige, med 35 röster för och 15 röster emot, att inrätta en högskola i Göteborg enligt villkoren i donationsbrevet från köpmannen David Carnegie (död 1890). Pådrivande i arbetet var sedan Läs mer …

Kvarteret Enen och kvarteret Furan

Kvarteret Enen, Folke Bernadottes gata-Haga Kyrkogata-Vasagatan-Nedre Fogelbergsgatan-Övre Fogelbergsgatan-Föreningsgatan, ligger på mark som en gång var en del av landeriet Anneberg. Läs mer …

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (1929)

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning — eller bättre »Handelstidningen», ty i Göteborg använder ingen det långa officiella namnet — utkom första gången med eget namn i vignetten den 7 april 1832. Då hade emellertid i väntan på tillståndsbeviset fjorton nummer utgivits som bihang till en då Läs mer …

CRA Fredberg om Göteborgs arbetareförening

När Arbetareföreningen började stod samhället i nyliberalismens och  skarpskytterörelsens tecken. En demokratisk tidsålder begynte. Klasskillnadsmärkena hade — som man bl. a. kunde förstå av skarpskyttarnas samkväm och pittoreska söndagståg — flyttats ut några steg.  Förbrödringskänslan vaknade. Folket kände en ny längtan efter sammanslutning, fast i andra Läs mer …

Bjurslätts gård

Bjurslätts gård var en gård på centrala Hisingen i Lundby socken. 1654 fick häradshövdingen Anders Appelboom såväl Bjurslätt som Tolered att utnyttja. 1653 bytte han bort dem mot två gårdar i Närke och istället blev Israel Norfelt innehavare. Hans arvingar ägde fortfarande gården 1680, men Läs mer …

Ramm om Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

Från en ringa början har den utvecklat sig till ett för nordiska förhållanden betydande dagblad; detta icke blott såsom politiskt och litterärt organ utan ock såsom den mest anlitade annonstidningen i västra och södra Sverige. Tidningens födelse faller under den fria prässens första lysande tid Läs mer …

Sven Adolf Hedlund

Sven Adolf (S. A.) Hedlund, född 24 februari 1821 på mälarön Eldgarn i Färentuna socken, död 16 september 1900 i Göteborg, var en liberal publicist, riksdagsman och kommunalman. Han var son till lantbrukaren Carl Adolf Hedlund och Regina Björner samt farbror till tidningsmannen Henrik Hedlund Läs mer …

Tomtehuset

Tomtehuset är ett bostadshus i korsningen Viktoriagatan/Vasagatan i centrala Göteborg. Huset uppfördes 1890 för publicisten och riksdagsmannen Sven Adolf Hedlund efter ritningar av arkitekterna Hans Hedlund – brorson till beställaren – och Yngve Rasmussen. Huset är byggnadsminne sen den 25 oktober 1982. Huset består av två Läs mer …

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning (GHT), även Handelstidningen, var en svensk dagstidning. Den gavs ut i Göteborg åren 1832–1985, åren 1973–84 som veckotidning. En annan tidning med samma namn utgavs åren 1818-19. Bokhållaren Magnus (Måns) Prytz (1802–74) begärde utgivningsbevis för Götheborgs Handels och Sjöfarts Tidning den Läs mer …