Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (1929)

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning — eller bättre »Handelstidningen», ty i Göteborg
använder ingen det långa officiella namnet — utkom första gången med eget namn i vignetten den 7 april 1832. Då hade emellertid i väntan på tillståndsbeviset fjorton nummer utgivits som bihang till en då i Göteborg en tid utkommande veckotidning.

Tidningens grundläggare var handelsbokhållaren Magnus Prytz. Hans avsikt var från
begynnelsen endast att åstadkomma ett fackblad, men hans politiska intressen framkallade mycket snart en utvidgning till det politiska området.

Prytz opposition mot Karl XIV Johan ledde från 1836 till upprepade indragningar.
Sålunda utkom ända till »sjätte» Handelstidningen, åtskilliga andra namn att förtiga.

De första åren utgavs tidningen sex gånger i veckan, från 1834 under tio år framåt tre gånger. Från 1844 har den åter varit daglig.

År 1848 sålde Prytz tidningen till den från Jönköping mycket bekante publicisten
Johan Sandvall, men då Sandvall 1851 avvikit till Amerika, bildades för Handelstidningens utgivande ett aktiebolag, där Prytz och C. J. Lindskog — den sistnämnde en lång tid verksam i redaktionen och till sin död 1883 såsom tidningens ekonomichef — voro de ledande.

Strax därefter kom den man, som skulle skapa H. T:s betydelse, S. A. Hedlund. Intill sin död 1900 var Hedlund tidningens huvudredaktör. Vad han och hans tidning betytt för svensk press och för Göteborgs samhälle, kan ju inte skildras här. Därtill har det för stor omfattning. Genom Hedlund knöts som bekant Viktor Rydberg 1855 fast till tidningen, där han till 1876 huvudsakligen medarbetade på den kulturella avdelningen och utrikesavdelningen, två områden, där H. T. har stora traditioner som alltjämt vårdas med den största pietet. S. A. Hedlund efterträddes av sin brorson Henrik Hedlund, vilken redan i början av 1870-talet inträtt i redaktionen som medhjälpare åt Rydberg på utrikesavdelningen samt vid mitten av 1890-talet blev tidningens verklige ledare och vid S. A. Hedlunds död dess huvudredaktör. Sedan Henrik Hedlund 1917 lämnat den redaktionella ledningen åt prof. Torgny Segerstedt, kvarstod han ytterligare tio år som ordförande i styrelsen.

I Torgny Segerstedt fick redaktionen en chef efter den nya tidens krav, en markant politisk personlighet och en spetsig penna. Hans närmaste man i redaktionen är sedan 1923 d:r Knut Petersson.

Sedan år 1876 har H. T. haft sin hemvist i hörnet av Köpmans- och Tyggårdsgatorna. Det för H.T:s räkning därstädes uppbyggda huset utgör ännu kärnan i det omfattande komplex, som för tidningens räkning bildats genom ny- och ombyggnad av närliggande fastigheter.

Sedan 1902 utger Handelstidningens A.-B. även en förmiddagstidning, Göteborgstidningen. Dessutom utgives sedan längre tid tillbaka den tre gånger i veckan utkommande H. T:s Veckoblad.

H. T:s aktiekapital är numera 1,000,000 kr. I styrelsen sitta — utom prof. Segerstedt — adv. Axel Forssman, som efter Hedlund övertagit ordförandeklubban, kapten S. Wijkman verkst. dir. och adv. T. W. Setterberg.

Från Näringslivets utveckling i Sverige under åren 1859-1929

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.