Göteborgs stadsdelar och kvarter få nya namn

Magistraten har i dagarna godkänt ett förslag, som säkert blir av allra största intresse för var och en som bygger och bor i Göteborg. Det är icke fråga om något mer eller mindre än att döpa om staden eller åtminstone vissa delar därav. D.v.s. Göteborg förblir fortfarande Göteborg Läs mer …

Göteborgs Stadsbibliotek i Haga

Byggnaden vid Haga Kyrkoplan i Haga som idag innehåller Samhällsvetenskapliga biblioteket, uppfördes som det första av Göteborgs stadsbibliotek och var då en direkt fortsättning på Göteborgs Musei Bibliotek som inrymdes i Göteborgs museum i det Ostindiska huset vid Norra Hamngatan. Den 13 november 1890 fastställde Läs mer …

Kvarteret Kruthornet

Kvarteret Kruthornet, Östra Skansgatan-Södra Allégatan-Skolgatan-Haga Östergata, ligger i en del av Haga som till en början inte var bebyggd. Kvarteret Kruthornet tillsammans med kvarteren Kanonen, Geväret, Sabeln, Bajonetten och Laddstaken stadsplanerades 1811 och kallades då för Nya Haga. Därefter bebyggdes kvarteret i huvudsak med trähus, Läs mer …

Husarkasernen i Haga

I hörnet Husargatan/Södra Allégatan i kvarteret Laddstaken i Haga byggdes 1828 två trähus som kasern och stall för Husarerna, dvs det Skånska Husarregementets (senare K5) avdelning i Göteborg: FÖRSTADENS MEST TRAFIKERADE gata är Husargatan. Med sin blandning av gammalt och nytt är hon ganska ledsam och några ädlare Läs mer …

Kvarteret Laddstaken

Kvarteret Laddstaken, Skolgatan-Södra Allégatan-Husargatan-Haga Östergata, ligger i en del av Haga som till en början inte var bebyggd. Kvarteret Laddstaken tillsammans med kvarteren Kanonen, Geväret, Sabeln, Bajonetten och Kruthornet stadsplanerades 1811 och kallades då för Nya Haga. Kvarteret började därefter bebyggas med i huvudsak trähus. Läs mer …

Kvarteret Bajonetten

Kvarteret Bajonetten, Husargatan-Södra Allégatan-Sprängkullsgatan-Haga Östergata, ligger i en del av Haga som till en början inte var bebyggd. Kvarteret Bajonetten tillsammans med kvarteren Kanonen, Geväret, Sabeln, Laddstaken och Kruthornet stadsplanerades 1811 och kallades då för Nya Haga. Kvarteret bebyggdes därefter med trähus men fler av Läs mer …

Kvarteret Sabeln

Kvarteret Sabeln, Husargatan-Haga Östergata-Sprängkullsgatan-Haga Nygata, ligger i en del av Haga som till en början inte var bebyggd. Kvarteret Sabeln tillsammans med kvarteren Kanonen, Geväret, Bajonetten, Laddstaken och Kruthornet stadsplanerades 1811 och kallades då för Nya Haga. Till en början byggdes trähus i hela kvarteret men till Läs mer …

Kvarteret Geväret

Kvarteret Geväret, Skolgatan-Haga Östergata-Husargatan-Haga Nygata, ligger i en del av Haga som till en början inte var bebyggd. Kvarteret Geväret tillsammans med kvarteren Kanonen, Sabeln, Bajonetten, Laddstaken och Kruthornet stadsplanerades 1811 och kallades då för Nya Haga. Kvarteret bebyggdes därefter huvudsakligen med trähus. Mot Husargatan byggdes dock Läs mer …

Kvarteret Kanonen

Kvarteret Kanonen, Östra Skansgatan-Haga Östergata-Skolgatan-Haga Nygata, ligger i en del av Haga som till en början inte var bebyggd. Kvarteret Kanonen tillsammans med kvarteren Geväret, Sabeln, Bajonetten, Laddstaken och Kruthornet stadsplanerades 1811 och kallades då för Nya Haga. 1812 började kvarteret bebyggas med trähus och Läs mer …

Kvarteret Landsknekten

Kvarteret Landsknekten, Östra Skansgatan-Haga Nygata-Skolgatan-Pilgatan, som ligger i Haga bebyggdes i huvudsak med start vid mitten av 1800-talet. Redan i slutet av 1700-talet förekom kvarteret på kartor och det hade sannolikt en viss bebyggelse redan då. Denna bebyggelse revs sannolikt när 1800-talsbebyggelsen uppfördes. Kvarteret var Läs mer …