Göteborgs Stadsbibliotek i Haga

Byggnaden vid Haga Kyrkoplan i Haga som idag innehåller Samhällsvetenskapliga biblioteket, uppfördes som det första av Göteborgs stadsbibliotek och var då en direkt fortsättning på Göteborgs Musei Bibliotek som inrymdes i Göteborgs museum i det Ostindiska huset vid Norra Hamngatan. Läs mer …

Kvarteret Kruthornet

Kvarteret Kruthornet, Östra Skansgatan-Södra Allégatan-Skolgatan-Haga Östergata, ligger i en del av Haga som till en början inte var bebyggd. Kvarteret Kruthornet tillsammans med kvarteren Kanonen, Geväret, Sabeln, Bajonetten och Laddstaken stadsplanerades 1811 och kallades då för Nya Haga. Därefter bebyggdes Läs mer …

Husarkasernen i Haga

I hörnet Husargatan/Södra Allégatan i kvarteret Laddstaken i Haga byggdes 1828 två trähus som kasern och stall för Husarerna, dvs det Skånska Husarregementets (senare K5) avdelning i Göteborg: FÖRSTADENS MEST TRAFIKERADE gata är Husargatan. Med sin blandning av gammalt och nytt är Läs mer …

Kvarteret Laddstaken

Kvarteret Laddstaken, Skolgatan-Södra Allégatan-Husargatan-Haga Östergata, ligger i en del av Haga som till en början inte var bebyggd. Kvarteret Laddstaken tillsammans med kvarteren Kanonen, Geväret, Sabeln, Bajonetten och Kruthornet stadsplanerades 1811 och kallades då för Nya Haga. Kvarteret började därefter Läs mer …

Kvarteret Bajonetten

Kvarteret Bajonetten, Husargatan-Södra Allégatan-Sprängkullsgatan-Haga Östergata, ligger i en del av Haga som till en början inte var bebyggd. Kvarteret Bajonetten tillsammans med kvarteren Kanonen, Geväret, Sabeln, Laddstaken och Kruthornet stadsplanerades 1811 och kallades då för Nya Haga. Kvarteret bebyggdes därefter Läs mer …

Kvarteret Sabeln

Kvarteret Sabeln, Husargatan-Haga Östergata-Sprängkullsgatan-Haga Nygata, ligger i en del av Haga som till en början inte var bebyggd. Kvarteret Sabeln tillsammans med kvarteren Kanonen, Geväret, Bajonetten, Laddstaken och Kruthornet stadsplanerades 1811 och kallades då för Nya Haga. Till en början byggdes trähus Läs mer …

Kvarteret Geväret

Kvarteret Geväret, Skolgatan-Haga Östergata-Husargatan-Haga Nygata, ligger i en del av Haga som till en början inte var bebyggd. Kvarteret Geväret tillsammans med kvarteren Kanonen, Sabeln, Bajonetten, Laddstaken och Kruthornet stadsplanerades 1811 och kallades då för Nya Haga. Kvarteret bebyggdes därefter huvudsakligen med Läs mer …

Kvarteret Landsknekten

Kvarteret Landsknekten, Östra Skansgatan-Haga Nygata-Skolgatan-Pilgatan, som ligger i Haga bebyggdes i huvudsak med start vid mitten av 1800-talet. Redan i slutet av 1700-talet förekom kvarteret på kartor och det hade sannolikt en viss bebyggelse redan då. Denna bebyggelse revs sannolikt Läs mer …

Kvarteret Infanteristen

Kvarteret Infanteristen, Skolgatan-Haga Nygata-Husargatan-Pilgatan. Kvarteret som ligger i Haga bebyggdes med start i början av 1800-talet och var fullt bebyggt i slutet av 1890-talet. Redan i slutet av 1700-talet förekom kvarteret på kartor och det hade sannolikt en viss bebyggelse Läs mer …