Hemtrevnad

Hemtrevnad är en byggnad i hörnet Föreningsgatan 32 / Erik Dahlbergsgatan 36, på tomt nr 6 i kvarteret 18 Hasseln i Vasastaden. År 1906 hade kollektivhuset Hemgården byggts i Stockholm med syfte att förse ensamstående och självförsörjande kvinnor med bostad. Kontorister i Göteborg hörde talas om Läs mer …

Realläroverkets byggnad

Göteborgs Högre Realläroverk erhöll 1880 fri upplåtelse av hela andra kvarteret öster om Öfra Magasinsgatan (idag Viktoriagatan) och söder om Stora Allégatan (Vasagatan) i Vasastaden. Kvarteret fick sedermera namnet Sälgen. S. A. Hedlund ordnade så att hans brorson Hans Hedlund fick uppdraget att rita byggnaden: Läs mer …

Göteborgs Stadsbibliotek i Haga

Byggnaden vid Haga Kyrkoplan i Haga som idag innehåller Samhällsvetenskapliga biblioteket, uppfördes som det första av Göteborgs stadsbibliotek och var då en direkt fortsättning på Göteborgs Musei Bibliotek som inrymdes i Göteborgs museum i det Ostindiska huset vid Norra Hamngatan. Den 13 november 1890 fastställde Läs mer …

Lorensbergs villastad

Lorensbergs villastad är ett villaområde i stadsdelen Lorensberg i Göteborg. Området ligger söder om Götaplatsen och Konstmuseet. Villorna och en radhuslänga uppfördes 1913-25.  Alla byggnader utom tre var av sten med tegelfasader, och samtliga innehöll stora bostäder, dock begränsade av byggnadsbestämmelserna till 400 kvadratmeter. De Läs mer …

Kvarteret Vessingen

Kvarter vid Barlastplatsen som omfattar en byggnad, pumphuset eller pumpstationen. Det är en idag fortfarande använd avloppspumpstation och alltså ingen före detta pumpstation som det oftast påstås. Pumpstationsbyggnaden  ritades av Hans Hedlund och Björner Hedlund i nationalromantisk stil. Den uppfördes 1911 med fasader av rödbrunt Läs mer …

Televerket Fjärde Långgatan

Televerkets (då Telegrafverket) byggnad på Fjärde Långgatan 13 (4:9) ritades av Hans Hedlund och Björner Hedlund år 1919, och uppfördes i fyra våningar för sin nuvarande funktion som televäxel. Innehåller idag också kontorslokaler. Det är en av de få kvarvarande verksamhetsbyggnaderna i denna del av Läs mer …

Kinesiska muren (byggnad)

Kinesiska muren kallas hela huset på Skeppsbron 4 i Göteborg. Huset uppfördes 1914-1915 för Göteborgs Handelsbank. Det ligger i kvarteret Redaren med fastighetsbeteckningen Inom Vallgraven 50:1. Huset ritades av arkitekterna Hans Hedlund och Björner Hedlund. Huset är indelat i sex våningar med brant vindsvåning och Läs mer …

Televerkets hus

Televerkets hus är en byggnad som upptar hela kvarteret Telegrafen i stadsdelen Inom Vallgraven i centrala Göteborg. Huset uppfördes 1909–12, och utvidgades därefter 1946 och 1955. Kvarteret avgränsas av Kungsgatan, Kaserntorget och Kaserngränden. Huvudentrén med trumman för den roterande dörren i koppar ligger i hörnet Läs mer …