Kvarteret Sjötungan

Kvarteret Sjötungan, Gamlestadsvägen-Holländaregatan-Lars Kaggsgatan-Gamlestadstorget i Gamlestaden bebyggdes med start 1919 med landshövdingehus enligt ritningar av R. O. Swensson och Arvid Bjerke. Kvarterets södra del byggdes för arbetare vid Original Odhner, några hus mot Gamlestadsvägen för anställda vid Bergslagernas Järnvägar. På 1960-talet var det tänkt att Läs mer …

Carlanderska villan

Carlanderska villan byggdes 1913 på Lyckans väg 4 i Lorensbergs villastad för Axel Carlander. Arkitekt var Arvid Bjerke. Villan har en grind i trädgården som under Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 användes för att kunna gå direkt in i utställningsområdet. Idag leder den ut i  Renströmsparken. Villan Läs mer …

Villa Solbu

Villa Solbu på Viktor Rydbergsgatan 14 byggdes 1917 efter ritningar av arkitekterna Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson. Huset byggdes för direktör Adolph J. Solbu. Ombyggnad av tillbyggnad skedde på 1950-talet. Tillbyggd samlingslokal mot trädgården som avviker från det ursprungliga huset både till form och material.

Villa Linton

Villa Linton på Viktor Rydbergsgatan 18 i Lorensbergs villastad byggdes år 1915 för grosshandlaren Mårten Wilhelm Andersson Linton. Arkitekter var Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson. Ombyggt till kontor och bostad 1958, anpassat för psykologmottagning 1971.

Radhus Lidbeck

Fastigheten på Dicksonsgatan 4 och Skyttegatan 5 i Lorensbergs villastad byggdes i princip samtidigt som resterande fastigheter i radhuslängan på Dicksonsgatan, alltså 1915–16, och ritades av arkitekten Arvid Bjerke. Huset uppfördes för direktören och köpmannen Erik Lidbeck med familj och fungerade som privatbostad. Sedan fastigheten stod Läs mer …

Radhus Bjerke 2

Gavelhuset i radhuslängan på Dicksonsgatan i Lorensbergs villastad ritades av arkitekterna Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson för Bjerkes eget bruk. Det inrymde såväl privatbostad som arkitekt- och ritkontor För Arvid Bjerke vid inflyttningen 1916. Huset i hörnet Dicksonsgatan 2/Skyttegatan 3 inköptes av Göteborgs universitet 1952. Byggnaden Läs mer …

Lorensbergs villastad

Lorensbergs villastad är ett villaområde i stadsdelen Lorensberg i Göteborg. Området ligger söder om Götaplatsen och Konstmuseet. Villorna och en radhuslänga uppfördes 1913-25.  Alla byggnader utom tre var av sten med tegelfasader, och samtliga innehöll stora bostäder, dock begränsade av byggnadsbestämmelserna till 400 kvadratmeter. De Läs mer …

Änggården – trädgårdsstaden

Albert Lilienberg planerade Änggården under åren 1907-09 med utgångspunkt från den engelska trädgårdsstaden, med tvåvåningsradhus anpassade efter svenska förhållanden. År 1915 uppfördes Änggårdens första radhuslänga, Änggårdsplatsen 1-11, även kallad Engelska längan ritad av Karl M Bengtson. I främre Änggården, dvs området norr om Botaniska trädgården, Läs mer …

Utbynäs villastad

Utbynäs villastad är en trädgårdsstad formad enligt det tidiga 1900-talets nationalromantiska ideal. Initiativtagare till projektet var Anders Mattsson, ägare till en kaffegrossistfirma i Göteborg. Han och hans kompanjoner konsul H. Ling och vice häradshövding H. Philipson köpte 1905 Utbynäs gård och delar av andra fastigheter Läs mer …

Amerikahuset

Amerikahuset i kvarteret Koggen uppfördes i två etapper. De första ritningarna utformades av Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson 1919 för Svenska Lloyd. Bygget påbörjades men avbröts. 1923 upprättades nya ritningar av F. O. Peterson & Söner (Sven Steen och Olof Sellman) för Svenska Amerikalinjen Läs mer …