Kvarteret Regeringen

Kvarteret Regeringen, Norra Allégatan-Järntorgsgatan-Pusterviksgatan-Lilla Pusterviksgatan i stadsdelen Pustervik är ett kvarter som började bebyggas omkring 1860. Namnet kommer från bastionen Regeringen som låg på platsen. I hörnhuset Pusterviksgatan 11 hade  skeppsredaren Axel Broström bostad och kontor 1883–1905. Detta hus revs i början av 1960-talet och Läs mer …

Adventskyrkan

I början på 1960-talet fick några frikyrkoförsamlingar som låg i stadsdelar som skulle rivas problem med lokaler. Fyra församlingar gick då ihop och bildade Trefaldighets metodistförsamling. De ville ha ett centralt läge för att kyrkan skulle kunna nås av medlemmar från olika håll i staden. Läs mer …

Pustervikshuset

Det ursprungliga huset i hörnet Järntorgsgatan 12/14 och Norra Allégatan i kvarteret Regeringen i Pustervik där den Lundénska privatskolan ursprungligen låg revs redan 1919 och ersattes av ett stort kontorshus i 6 våningar med biografen Rialto i botten som stod färdigt 1921. Då huset skulle färdigställas Läs mer …

Filip Holmqvists handelsinstitut

Filip Holmqvists handelsinstitut var ett handelsinstitut med utbildning inom kontorsyrken i Göteborg. Institutet var beläget på Norra Allégatan 7 i kvarteret Kaopnjären där Filip Holmqvists Revisionsbyrå idag återfinns. Filip Holmqvists handelsinstitut bildades utifrån Bröderna Påhlmans skriv- och handelsinstituts filial i Göteborg som grundades 1885 med Läs mer …

Kvarteret Kaponjären (Kaponnieren)

Kvarteret Kaponnieren, Norra Allégatan-Lilla Pusterviksgatan-Pusterviksgatan-Pusterviksplatsen, i Pustervik fick sitt namn efter den gamla, 1865 års igenfyllda Kaponjärgraven, en bred vallgrav med en jordupphöjning i mitten och i denna en skyddad gång som förband Skansen Kronan med staden (Carolus Rex). Mitt i graven låg en kaponjär Läs mer …

Pustervik

Pustervik är en stadsdel i Göteborg. Den är stadens minsta stadsdel med 5 hektar, varav 1 hektar utgör vatten, och avgränsas av Rosenlundskanalen, Järntorgsgatan, Nya Allén (Norra Allégatan) och Rosenlundsbron. Angränsande stadsdelar är Masthugget, Haga, och Inom Vallgraven. Området kallades tidigt även för Järnvågsområdet, efter Läs mer …

Göteborgs lagerhus

Göteborgs lagerhus eller Frilagerhuset, vanligtvis benämnt Lagerhuset,är en byggnad i kvarteret 32 Kajaken vid Heurlins Plats vid Rosenlundskanalen i stadsdelen Masthugget i Göteborg. Frilagret var det första i sitt slag i landet. Köpmännen i Göteborg hade under lång tid intresserat sig för de frilagerlösningar som Läs mer …

Arla

Arla var från början inte det företag som idag bär namnet utan namnet har en mycket äldre och delvis Göteborgsbaserad historia. På Arlas egen hemsida står följande om tidigare företag i Göteborg som burit detta namn: I Göteborg fanns slutligen Arla Mjölkdistributions AB. Det hade Läs mer …