Arla

Arla var från början inte det företag som idag bär namnet utan namnet har en mycket äldre och delvis Göteborgsbaserad historia. På Arlas egen hemsida står följande om tidigare företag i Göteborg som burit detta namn:

I Göteborg fanns slutligen Arla Mjölkdistributions AB. Det hade bildats under 1909 års storstrejk av en samling arbetslösa mjölkdistributörer som tog tillvara just den arla morgonstunden.

Ett par år senare såldes företaget till Axel Adler, som blev en av Göteborgs större mjölkhandlare. Arlakoncernen blev också den största mjölkfirman i Göteborg med eget mejeri. År 1935 köptes bolaget upp av Lantbrukarnas Mjölkcentral (LMC), som behöll Arlanamnet på sina butiker. Då LMC 1946 skaffade sig aktiemajoritet i AB Göteborgs Icecreamfabrik döptes bolaget om till Arla Glass AB och även glassen fick heta Arla.

Begreppen Arla-Mjölk och Arla-Glass levde sedan kvar till mitten av 1960-talet. Då presenterade LMC ett nytt koncept, Arla Livs, som skulle vara gemensamt för de nya större affärerna och de tidigare Arla Mjölk-butikerna. Men redan på hösten samma år överläts de då 58 kvarvarande Arlaaffärerna till Göteborgs Köpmannaförbund.

Axel Adlers företag hette från början J.Anderssons Mjölkförsäljnings AB (Jamab) och 1903 när företaget blev aktiebolag hade de fler än 50 mjölkbutiker och 22 mejerier. efter en tid utomlands blev Axel Adler återigen direktör för familjeföretaget Jamab år 1910. Rosenlunds Ångbageri AB inköptes för att göra distributionen billigare genom samordning. 1915 köpte han ut sina syskon ut såväl Jamab som Rosenlunds Ångbageri. Företaget hade vid denna tid sin viktigaste och största verksamhet i Göteborg. Axel Adler var nu tillsammans med mamman ägare av familjeföretaget. Därefter utvidgades verksamheten genom uppköp av andra mejerier och mjölkbutiker. De företag som köptes var Arla Mejeri AB som specialiserat sig på distribution av mjölk direkt till hushållen och arbetsplatser, Land, Johansson & Co A.B som var leverantör och grossist i mjölk samt Åsen & Jordhammar. Arla Mejeri AB hade bildats 1909 och hade ett mejeri vid Lilla Klädpressaregatan.

1923 dog modern och Axel Adler blev själv ägare till 80% av alla fem företagen medan syskonen ägde 5% vardera. 1927 fusionerades de 5 företagen till ett enda med namnet Arla. 1935 sålde Axel Adler företaget till Lantbrukarnas Mjölkcentral (LMC).

1975 fusionerade västsvenska LMC med Mjölkcentralen (MC), Sydöstmejerier och Örebroortens Mejeriförening. I samband med detta antogs det nya namnet Arla.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.