Valhalla Idrottsplats

På platsen där Valhalla IP ligger idag låg tidigare delar av landeriet Burgården som 1638 uppläts till Jan de Bur, ursprungligen från Nederländerna. I mitten av 1800-talet delades landeriet i två delar, Norra Burgården respektive Södra Burgården, där den förstnämnda gården låg på platsen där Läs mer …

Göteborgs Gymnastik Sällskap

Göteborgs Gymnastik Sällskap (GGS) grundades 1869 utifrån skarpskytterörelsen. Den drivande kraften var J. A. Lundholm, sällskapets sekreterare under de två första åren. Ur föreningen skapades den första kända fotbollsklubben i Sverige, Göteborgs BK år 1875. År 1877 började föreningen med tävlingar mot andra föreningar och Läs mer …

Exercisheden

Exercisheden som i dagligt tal kallas Heden, är en öppen yta inom stadsdelen Heden i centrala Göteborg som avgränsas av Södra Vägen, Parkgatan, Sten Sturegatan och Engelbrektsgatan. Heden är ungefär 40 000 m² stor. Heden har ingått i stadens donationsjord sedan 1621 men från tidigt 1700-tal började Göteborgs garnison att använda platsen som övningsområde. Läs mer …

Göteborgs Bollklubb

Göteborgs Bollklubb (Göteborgs BK) grundades 1875 och är den äldsta fotbollsklubben i Sverige som är känd till namnet. Som ordförande verkade G. Bolander. Enligt en artikel i GP i maj 1874 fanns det dock då en gymnastikförening med fotboll på programmet i Göteborg men den är Läs mer …