Aronsdals fabriker

Aron von Reis (1777-1848) och Aron Magnusson (1774-1850), som var gift med en kusin, Fredrika Marcus, till hans hustru, bildade han firma van Reis & Magnusson, som 1815 köpte och året efter återupplivade ett nedlagt kattuntryckeri vid Mölndalsån i nuvarande Krokslätt vilket efter deras förnamn kallades Aronsdal. Läs mer …

Nästan färdigskrivet om det ursprungliga Göteborg

Det ursprungliga Göteborg bestod av fästningsstaden samt Pustervik, Masthugget, Haga samt 12:e roten (landeriroteln) med områden som idag är stadsdelar som Vasastaden, Lorensberg, Heden, Getebergsäng, Stampen, Gullbergsvass, Hultmans holme, Olskroken, Redbergslid, Bagaregården, Strömmensberg, Härlanda, Vidkärr, Munkebäck, Gamlestaden, Kviberg, Marieholm och Alelyckan, Skräppekärr, Lärjeholm. Dessa områden Läs mer …

Nylöseskolan

Nylöseskolan uppfördes 1940 i kvarteret Storspiggen i Gamlestaden enligt ritningar av arkitekten R.O. Swensson. Den är byggd är i 3 våningar med fasader av gult tegel. Den har en lång huvudbyggnad och en kort flygel med en kraftigt avrundad fasad. Skolbyggnaden omges av flera fotbollsplaner Läs mer …