Wengrenska huset

Detta hus kallas idag för Wenngrenska huset men eftersom den person huset är uppkallat efter, Sven Wengren, enligt alla tillgängliga källor stavade sitt namn med ett ”n” i början så borde huset också benämnas Wengrenska huset med ett ”n”. Helt felaktigt kallas det också Wennergrenska huset ibland. Wengrenska Läs mer …

Henrik Wagenfelt

Henrik Wagenfelt,  döpt 1689-03-21 i Kristine församl. i Göteborg. Han var son till tulljaktkaptenen Henrik Wagenfelt (1642-1719) och Hillika von Ackern (1651-1711). Gift 1721-02-28 i Stockholm med Johanna Lagermarck, född 1697-07-19, död 1761-04-09 i Stockholm, dotter av kammarrådet Johan Wassenius, adlad Lagermarck, och Margareta Snack. Arklimästare Läs mer …

Halmstad (fregatt)

Byggd på Karlskronavarvet år 1699. 46-kanoners fregatt (ibland anges 44 kanoner). Förlades år 1700 i Göteborg. Leonard von Lauterbach var tjänstgjorde ombord år 1700-1712, Johan Meurman, Olof Florman, Hans Sjöstierna, Otto Sjöstierna, Seved Gustaf Tigerhielm och Henrik de Friese också under år 1700, Nils Gyllenschruuf, Läs mer …

Fredrik (fregatt)

Fredrik (också Fredricus, Fredericus, Prins Fredrik), var en 40 kanoners fregatt (ibland anges 36-kanoners). Byggdes 1698 på Karlskronavarvet. Överförd till Göteborgseskadern år 1700. Johan Sjöblad och Christoffer Georg Wagner tjänstgjorde ombord år 1710, Petter von Egmont tjänstgjorde år 1716, Petter Norman (Nortman) och Henrik Wagenfelt Läs mer …

Le Comte de Mörner

Le Comte de Mörner eller Greve Mörner var en kaparfregatt bestyckad med 36 kanoner som troligen byggdes i Frankrike år 1717. Skeppet inköptes samma år av Lars Gathenhielm och hemfördes av den välkände kaparkaptenen Nils Nilsson.  Därefter blev John Norcross befäl ombord  och under hans befäl deltog fregatten Läs mer …

Siöblad (brigantin)

Kaparbrigantin ägd av Rolof Rooth, Jonas Hägg, Nils Greiff, Söfring Barck, Olof Häger, Claes Habicht och Petter Wennerström. Ursprungligen byggt av Rolof Rooth som handelsskepp på 35 läster. Hade som kapare en besättning på 50 personer. Byggdes 1709 och var som kapare utrustad med 16 Läs mer …

Nils Nilsson

Nils Nilsson föddes i Onsala som son till Nils Andersson och Anna Thalena Börjesdotter, faster till Lars Gathenhielm. Nils Nilsson var alltså den sistnämndes kusin. 1732 gifte sig Nils Nilsson med Karin Olofsdotter, men han avled redan året efter, den 14 januari 1733 i Hamburg. En annan kusin var Läs mer …