Ett storverk – en stadsdokumentation över hundra år

Gudrun Nyberg, professor emerita i medicin, har i stort sett på egen hand genomfört ett jättebokprojekt, Hundra år i Göteborg, ett projekt av det slag som i normalfallet kräver insatser av arbetsgrupper, planeringskonsulter, politiska beslutsfattare, förlagsredaktörer, fotografer, designers, ekonomer – till stor kostnad och enorm tidsåtgång. Läs mer …