Kvarteret Härbärget

På 1600- och 1700-talet bildade kvarteren Arkaden (Östra Hamngatan-Södra Hamngatan-Fredsgatan-Drottninggatan) och Härbärget (Fredsgatan-Södra Hamngatan-Östra Larmgatan-Drottninggatan) ett enda långt kvarter. Efter branden 1792 anlades Fredsgatan och det nybildade kvarteret bebyggdes med stenhus i två till tre våningar. Hela den östra delen av kvarteret, tomterna 3-7 och Läs mer …

Kvarteret Arkaden

På 1600- och 1700-talet bildade kvarteren Arkaden (Östra Hamngatan-Södra Hamngatan-Fredsgatan-Drottninggatan) och Härbärget (Fredsgatan-Södra Hamngatan-Östra Larmgatan-Drottninggatan) ett enda långt kvarter. Efter branden 1792 anlades Fredsgatan och det nybildade kvarteret bebyggdes med stenhus i två till tre våningar. På 1890-talet revs en del av kvarteret då Sveriges Läs mer …

Drottninggatan 30

Drottninggatan 30 i kvarteret Frimuraren (Inom Vallgraven 15:10, tidigare 4 roten nr 113) uppfördes år 1929 för fastighetsbolaget Nipe efter ritningar av K S Hansson. Bland hyresgästerna genom åren märks Alida Söderdahls leksaksaffär och Radiotjänst AB. Under åren 1906–1918 ägdes tomten av Frimuraresamhället, som planerade Läs mer …

Allmänna Liv Odens fastighet

Östra Hamngatan 25 benämndes tidigare 5 roten nr 19 och 15 kv. Frimuraren 7. I slutet av 1700-talet ägdes fastigheten av familjen Coopman. Peter Coopmans son Hans Coopman sålde det 1796 och vid branden 1802 förstördes byggnaden. Fröhandlaren Sven Söderberg köpte tomten i april 1805 och år 1806 Läs mer …

Antonsonska huset

4 roten nr 115, kvarteret Frimuraren, Drottninggatan 34. År 1746 köptes det av handelsmannen Johan Anders Lamberg, som även ägde Drottninggatan 35 mitt emot. Sedan fadern dött 1783 övertogs fastigheten av yngste sonen Carl Lamberg, bror till Peter Lamberg. Efter branden 1802 uppfördes ett tvåvånings stenhus Läs mer …

Silvanderska huset

5 roten nr 21. Kvarteret Frimuraren. Södra hamngatan 33. På 1790-talet byggdes ett nytt tvåvånings trähus på tomten. Det brann ner år 1802. Stadsarkitekten Carl Wilhelm Carlberg fick därefter i uppdrag att rita ett trevånings stenhus, vilket började byggas år 1804. År 1859 skedde en Läs mer …

Gamla Handelsbankshuset

Hus som låg på hörntomten Östra Hamngatan 27–Drottninggatan 36 i kvarteret Frimuraren (tidigare 5 roten tomt nr 18). Efter branden 1802 stod tomten öde fram till 1808, då den köptes av förre kaptenen Carl Johan Krusell, som lät bebygga den med ett stenhus i tre våningar, Läs mer …

Malmsjöhuset

Hus som låg på Södra Hamngatan 29 (5 roten nr 24) i kvarteret Frimuraren fram till 1980. Vid stadsbranden 1721 skadades den dåvarande stenbyggnaden svårt, men den renoverades året därpå. Omkring år 1750 köptes fastigheten av direktören vid Svenska Ostindiska Companiet, Abraham Grill d.y. Under åren 1755–1760 hyrdes Läs mer …

Frimurarlogen

Frimurarlogens byggnad omfattar tre tidigare tomter (5 roten nr 22, 23 mot Södra Hamngatan och 4 roten nr 114 mot Drottningatan) i kvarteret Frimuraren.  Adresserna är idag Södra Hamngatan 31 och Drottninggatan 32. Svenska Frimurare Ordens lokala loge, Göta provinsialloge, förvärvade tomterna efter den stora branden 1802. Läs mer …