Bryggeriaktiebolaget Kronan

Bryggeriet beläget vid Carl Johans-gatan i Göteborg upptager der tvenne qvarter. I medio af juni 1891 började grundläggningsarbetet till byggnaderna och redan den 17 februari 1893 utsläpptes de första fabrikaten uti marknaden och vunno allmänhetens odelade bifall. Bryggeriet byggdes och inreddes för en tillverkning af 20,000 hektoliter, men Läs mer …

Aktiebolaget J.A. Pripp & Son

Inom den för Sverige så betydelsefulla bryggeriindustrien intager Aktiebolaget J. A. Pripp & Son i Göteborg en synnerligen bemärkt ställning och har under en nära tre fjerdedels sekel lång verksamhet förvärfvat sig ett ansedt namn, kändt öfver hela landet. I de framgångar, den svenska bryggerinäringen under senare Läs mer …

J.W. Lyckholm & Co

J.W. Lyckholm & Co grundades 1880 av Johan WIlhelm Lyckholm som innan dess arbetat på Emeliedals bryggeri som ägdes av en släkting, A.F. Ericsson. Lyckholms bryggeri byggdes på egendomen Wilhelmsdal på östra sidan Mölndalsån tvärs över ån från Emeliedals bryggeri. För att starta företaget fick Läs mer …

Johan Albrecht Pripp

Johan Albrecht Pripp, född 1795-12-27 i Göteborg och död 1865-03-08 var äldsta barnet till Petter Jacob Pripp och Maria Margareta Svensson. Fadern flyttade till Göteborg från Landskrona år 1781. Farfar var rådmannen och handelsmannen i Landskrona, Albrecht Hansson Pripp (1702-1774) och farfars far var Hans Läs mer …

Svensson-Floréns bryggeri

Anders Svensson drev på 1740-talet ett av Göteborgs största bryggerier. Så stort blev det bland annat genom att han också övertog den bryggerirörelse som tidigare drivits av Olof Åkerhög. 1756 övertogs bryggeriverksamheten av Olof Florén. Denne vara bror till Anders Svenssons svärson Anders Florén. Olof Läs mer …

Krokat-Wallman-von Öltken

David Krokat (Crocat, Croquet) startade kring 1725 ett brännsvinsbränneri och bryggeri i västra Nordstaden invid den dåvarande Masthamnen. Bryggeriet övertogs senare av svågern Lars Jacobsson som dog 1739. Därefter övertogs bryggeriet av Lars Jacobssons svärson Abraham Wallman men drevs i praktiken av Lars Jacobsson änka Läs mer …

Bryggeri AB Kronan

Bryggeri AB Kronan bildades 1891 av August Röhss, Christian Röhss, Henrik Pripp och G.D. Kennedy. Det ursprungliga aktiekapitalet var på 300 000 kronor, varav August Röhss och Christian Röhss tecknade 190 000 kronor, Henrik Pripp 100 000 och George Douglas Kennedy 10 000 kronor. Senare tillsköt i huvudsak August Röhss Läs mer …

Bryggeriet Viken

Ett mindre bryggeri var  bryggeriet vid Varvet Viken. Bryggeriet Viken innehades under slutet av 1700-talet av Peter Bagge, som vid varvsanläggningen hade ett brygghus. Bryggeriet som arrenderades av Bengt Svensson. Från år 1813 var kofferdikaptenen Adolf Weinberg ägare av bryggeriet som då arrenderades av Gustav Läs mer …

Stigbergets bryggeri

Johan Casparsson startade 1649 ett bryggeri på tomt nr 41 i Göteborgs 5:e rote. Bryggeriet låg vid Västra Hamnen (Idag Västra Hamngatan) i hörnet med Drottninggatan. 1659 hade bryggeriet övertagits av hans änka Catharina Krakow (Krakau). Senare kan bryggeriet ha övertagits av svärsonen Anders Gunnarsson Läs mer …

Silverkällans bryggeri

Silverkällans bryggeri grundades 1888 i den fastighet där Sannalidens bryggeri tidigare bedrivit verksamhet på Nya Varvsvägen 10. Ägare till Silverkällan var A. G. A. Gillberg och J. A. Lysell och produktionen var främst svagdricka men även svensköl. Silverkällans bryggeri hade år 1890 ett tre gånger så Läs mer …