Norum (Tuve)

Den tidigare Norums gård i Tuve är känd sen 1500-talet och var skattegård åtminstone fram till 1630. På 1560-talet och fram till 1580-talet bodde prästen Torbjörn Joensson på gården. Åren 1647 till 1682 var Norum en frälsegård i släkten Anckarhielm efter att Mårten (Thijssen) Anckarhielm Läs mer …

David Lydinghielm

David Lyding föddes 1631. Dog 1694-04-13 och begravd samma år den 23/9 i Göteborgs domkyrka. Gift med Anna Elisabet Gripenwaldt, som levde änka 1705, dotter till överkommissarien Per Larsson Greiff, adlad Gripenwaldt, och Margareta Spalding. Hantlangare vid finska artilleriet 1657. Sergeant därst. s. å. Styckjunkare 1659. Läs mer …

Gunnestorp

Gunnestorp var en by i Tuve och brukad av bönder. Redan 1550 delat i två gårdar (hemman), Nedergården och Övergården. Ibland även kallat Gunnarstorp. Gunnestorp Nedergård, från början en skattegård, var åren 1647 till 1682 dock frälsegård i släkten Anckarhielm efter att Mårten (Thijssen) Anckarhielm Läs mer …

Grimbo

Tidigare by i Tuve socken som är känd sen 1300-talet. Skänktes 1353 plus en del av Kviberg som tillhörde Grimbo till Aranäs kloster (Årnäs vid Vänern). Redan 1550 bestod byn av 4 hemman (gårdar) och 1565 tillkom ett femte. Delar av byn lydde 1673 under Läs mer …