Göteborgs stadsdelar och kvarter få nya namn

Magistraten har i dagarna godkänt ett förslag, som säkert blir av allra största intresse för var och en som bygger och bor i Göteborg. Det är icke fråga om något mer eller mindre än att döpa om staden eller åtminstone vissa delar därav. D.v.s. Göteborg förblir fortfarande Göteborg Läs mer …

Artilleribegravningsplatsen

Artilleribegravningsplatsen låg strax öster om Skansen Lejonet, formellt i Gullbergsvass efter att stadsdelarna skapades i slutet av 1800-talet men i praktiken på Stampen. När mosaiska begravningsplatsen anlades 1792 lades den precis söder om Artilleribegravningsplatsen. Senare användes begravningsplatsen till begravningsplats till för fångar på Spinnhuset (kvinnofängelset). Läs mer …

Mosaiska begravningsplatsen

Göteborgs judiska församling bildades cirka 1780. Medlemmarna i församlingen bestod till stor del av viktiga nyckelpersoner i stadens kulturella liv, bland annat tillhörande familjerna Delbanco, Henriques och Salomon. År 1785 bodde 18 judiska personer i Göteborg. Begravningsplatsen på Stampen tillkom 1792, men den första synagogan uppfördes först i början Läs mer …

Spinnhuset

År 1698 utfärdades en stadga mot s k lösdriveri. I samband med detta föreslogs att arbetshus eller så kallade spinn- och rasphus skulle inrättas i alla residensstäder. Spinnhusen uppfördes som ett slags tvångsarbetsanstalter där de intagna var så kallade lösdrivare (dvs fattiga bostadslösa) av båda Läs mer …

Kvarteren Halmstad, Lund, Narva och Klissow

Kvarteret Halmstad Friggagatan-Gullbergsbrogatan-Lilla Garverigatan-Garverigatan, kvarteret Lund, Lilla Garverigatan-Gullbergsbrogatan-Norra Ågatan-Garverigatan, kvarteret Narva, Friggagatan-Viaduktplatsen-Gullbergsbrogatan och kvarteret Klissow, Viaduktplatsen-Friggagatan-Gullbergsån-Gullbergsbrogatan är kvarter som ligger och låg i den nordligaste delen av Stampen. Varken Narva eller Klissow existerar idag. De områden där de låg har slukats av vägar, motorvägar, broar, Läs mer …

Östra realskolan

Göteborgs östra realskola började sin verksamhet höstterminen 1902 med de tre lägsta klasserna som Östra realläroverket. Efter hand tillkom de två övriga klasserna och läsåret 1904-1905 var östra femklassiga läroverket fullständigt färdigt. De första åren var skolan inrymd i stadens f. d. försörjningshus vid Drottningtorget. Läs mer …

Kvarteren Jankowitz, Warschava, Stora Bält och Lilla Bält

Kvarteret Jankowitz omfattar det område som ligger mellan Stampkyrkogården och den tidigare Alingsåsgatan (idag en krok av Norra Ågatan), kvarteret Warschava, Stampgatan-Boråsgatan (idag Bältgatan)-Norra Ågatan-Alingsåsgatan, kvarteret Stora Bält, Stampgatan-Ranängsgatan-Norra Ågatan-Boråsgatan och kvarteret Lilla Bält, Friggagatan-Garverigatan-Norra Ågatan-Ranängsgatan, ligger samtliga på den mark som tillhörde landeriet Oscarsdal. Läs mer …

Stampens kyrkogård

1767 anlades en kyrkogård invid fattighuset. Den hette/kallades Fattighuskyrkogården eller St. Johannes kyrkogård och låg mitt för där spårvagnshållplatsen bakom det tidigare fattighuset återfinns idag. 1797 beslutades det att staden nya begravningsplats skulle anlägga på fattighusängen på Stampen. 1804 stod den nya begravningsplatsen klar. Stadsarkitekten Carl Läs mer …