Göteborgs stadsdelar och kvarter få nya namn

Magistraten har i dagarna godkänt ett förslag, som säkert blir av allra största intresse för var och en som bygger och bor i Göteborg. Det är icke fråga om något mer eller mindre än att döpa om staden eller åtminstone vissa delar därav. D.v.s. Göteborg förblir fortfarande Göteborg Läs mer …

Kvarteret Skokloster

Kvarteret Skokloster, Lundgrensgatan-Lundgrens trappor-Eklandagatan-Carlandersplatsen, ligger idag i stadsdelen Johanneberg men när kvarteret bebyggdes låg kvarteret i Lorensberg. Kvarteret bebyggdes i huvudsak på 1920-talet och utformades av samma arkitekter som också utformade husen i kvarteren Drottningholm och Ulriksdal. Bland dem märks bl.a. Ernst Torulf, C. Hj. Läs mer …

Jubileumsutställningens område 1923

Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 anlades på mark som tillhörde Göteborgs stad men som tidigare varit utarrenderad. Marken var uppdelad på landerierna Lyckan, Johanneberg, Liseberg och Södra Burgården. Dessutom användes Excercisheden för Jubileumsutställningen. Lyckans landeri revs. Huvudområdet för utställningen låg på Lyckans tidigare marker med ingång Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Landala och Johanneberg

Landala var ursprungligen en gård utanför Göteborgs stadsgräns på 1800-talet på marker som låg under adelsgården (frälsegården) Krokslätt Nordgården i Örgryte socken. Namnet Landala kommer sannolikt av namnet på en av gårdens ägare, kopparslagaren Bengt Landin. Vid mitten av 1800-talet började de norra delarna av Läs mer …

Tobissons – fastighetsklippare

I Göteborg på 1970-talet fanns det en rad med obskyra fastighetsägare i centrala staden. Medan miljonprogramsområdena, såväl i förorterna som i centralare delar av Göteborg ägdes av de allmännyttiga och kommunalägda bolagen Bostads AB Poseidon, Familjebostäder och Göteborgs Bostads AB (Bostadsbolaget), av bostadsrättsföreningar anslutna till Läs mer …

Johanneberg

Johannebergs landeris huvudbyggnad låg och ligger fortfarande vid Korsvägen i Göteborg. Landeriets (Rote 12 fastighet 86) mark brukades redan på 1600-talet: Markerna brukades redan på 1600-talet men det var först under senare delen av 1700-talet som platsen uppläts för arrende och de första byggnaderna uppfördes; Läs mer …

Gibraltar

Gibraltar är en herrgård i Göteborg som ursprungligen låg på den kulle där Chalmers bibliotek idag finns. Gården var en avstyckning från Krokslätt Kongegården någon gång på 1700-talet. I början av 1800-talet ägdes Gibraltar som då låg utanför Göteborgs stad i Örgryte socken av köpmannen David Läs mer …