Stor byggnadsverksamhet inom och utanför staden

Handelstidningen har förhört sig på olika håll om utsträckningen av den byggnadsverksamhet, som bedrives eller kommer att under den närmaste tiden upptagas i Göteborg med närmaste omnejd. Det har därvid visat sig, att det stor livaktighet råder på området. Läs mer …

Rödjan

Rödjan (eller Rya) var en gård i Lundby socken. Också kallat Stora Rödjan. Huvudsakligen var gården kronogård, men i alla fall 1630-1694 skattegård. Innehades (förläning eller arrende) 1626 av nederländaren Johannes Floor med kungligt tillstånd. Han blev detta år anklagat för att ha vanskött gården Läs mer …

Pölsebo

Pölsebo var en gård i Lundby socken som är känd från 1500-talet. Kronogård (statligt ägd) åtminstone fram till 1630 och därefter skattegård minsta fram till 1725. Lydde fram till 1601 under Sannegården. Åren 1603-1611 låg den första staden Göteborg på gårdens område. År 1610 fick Läs mer …

Bräcke

Gård i Lundby socken känd sen 1500-talet. Kallades i gamla tider ofta Bräckö. Kronogård (dvs statlig mark) fram till åtminstone 1621, därefter skattegård vilket den var fortfarande år 1725 trots att gården redan 1647 köpts av ägarna till Holms säteri. Ägdes 1673 av G. Leijoncrantz Läs mer …

Lundby Smedjegården

Lundby Smedjegård i Lundby by kallades också för Lundby Sörgården. På gården bodde i början av 1600-talet en smed. Tillhörde på 1630-talet genom förpantning en man vid namn Carl Bock som var gift med Catharina Hård. Hon blev ägare efter mannens död, men sedan övertog Läs mer …

Lundby Hökegården

Lundby Hökegården var en gård i Lundby by på Hisingen som 1629 tillhörde Lindorm Stake på Berg. 1673 och 1680 lydde gården under Bengt Hård varefter Henrik Eilking (Hindrich Elcking), handelsman och rådman i Göteborg, var ägare. År 1699 sålde han gården till överste H. Läs mer …

Lundby Skomakaregården

Skomakaregården i Lundby by var frälsegods fram till 1704 då gården reducerades till kronan. 1638 byttes gården mot egendomar i Västmanland och Uppland. Fram till dess var Claes Fleming ägare. År 1697 var Erik Sparre innehavare och sannolikt lydde gården redan 1673 under hans sätesgård Läs mer …