Göteborgs stadsdelar och kvarter få nya namn

Magistraten har i dagarna godkänt ett förslag, som säkert blir av allra största intresse för var och en som bygger och bor i Göteborg. Det är icke fråga om något mer eller mindre än att döpa om staden eller åtminstone vissa delar därav. D.v.s. Göteborg förblir fortfarande Göteborg Läs mer …

Häftiga översvämningar i Mölndal och Almedal

Det ideliga regnandet nådde sin kulmen i går då formligt skyfall rådde större delen av dagen. Resultatet uteblev icke. Vattnet steg häftigt i diken och bäckar och särskilt Mölndalsån växte med oroväckande hastighet. Man telefonerade till hamnkontoret för att få dammarna vid Gårda och Drottningtorget öppnade Läs mer …

Stor byggnadsverksamhet inom och utanför staden

Handelstidningen har förhört sig på olika håll om utsträckningen av den byggnadsverksamhet, som bedrives eller kommer att under den närmaste tiden upptagas i Göteborg med närmaste omnejd. Det har därvid visat sig, att det stor livaktighet råder på området. Läs mer …

Kvarteren Stora Gla, Gapern, Visten och Daglösen

Detta område omfattar den kåkbebyggelse i Krokslätt som tidigt växte fram kring de norra delarna av Utlandagatan och Trycksliden/Trycksgatan invid den norra gränsen för municipalsamhället Krokslätt. En del av bebyggelsen låg utanför gränserna för Krokslätts municipalsamhälle. Läs mer …

Vetterholm och Johannedal

I det område som kom att blir kvarteret Immeln, Mölndalsvägen-Trycksgatan-Mölndalsån-Buråsliden, i Krokslätt låg egendomar som Nybygget, Lyckan, Kullen, Krosskullen, Vetterholm och Johannedal. Läs mer …

Rosenhill

Rosenhill var urpsrungligen ett litet torp precis i Galgkrogarna (Krokslätt) intill gränsen till Göteborg vid avrättningsplatsen och därför också kallades Gränsen. Ägare var en hästhandlare Tidblom och därefter hans arvingar. År 1867 fick den sista invånaren, en änka vid namn Sandberg, flytta ut. Ägaren Johan Läs mer …