Göteborg (Karl IX Göteborg)

I början på 1600-talet ville Karl IX knyta till sig nederländska handelsmän för att med deras hjälp knyta Sverige till den internationella kapitalmarknad som hade sitt europeiska centrum i Amsterdam. Därmed skulle det bli lättare att få betalt för exporten av järn från Bergslagen, vilket Läs mer …

1800-talets bryggerier

Fram till mitten av 1800-talet var bryggeriverksamheten i Göteborg i huvudsak ett hantverk med många mindre bryggerier. Med ett undantag, Carnegies porterbryggeri i Klippan. Bland de mer betydande hantverksmässiga bryggerierna vid 1800-talets början märks det Brembergska bryggeriet som 1828 togs över av J.A. Pripp och Läs mer …

Göteborgs stad, inkorporeringar

Staden innan 1868 med roteindelning Inom Vallgraven och Nordstan (Rote 1-10, efter 1867 1-9) Pustervik (10 kvarteret, efter 1867 10:e roten) Haga (saknade rotenummer) Masthugget (11:e roten) Landerierna (12:e roten). Från 1867 var Vasastaden rote 13, Lorensberg rote 14, Heden rote 15, Stampen rote 16 Läs mer …

Grodmansrånet i Gamlestaden

Rånet mot Skandinaviska Bankens kontor på Gamlestadsvägen i ett hus som tidigare fanns vid spårvagnshållplatsen Gamlestadstorget i Göteborg skedde torsdagen den 29 juli 1965 vid tvåtiden på eftermiddagen. Läs mer …

Karl XII, Madagaskar, Göteborg och kapare

Ett av de märkligaste utslagen av 1710-talets svenska kaparpolitik gentemot fientliga flottor var planen att dra in några av jordklotets mest fruktade sjörövare, piraterna på Madagaskar, i kriget på Sveriges sida. I maj 1714 erbjöd sig över 1 400 sjörövare på den afrikanska ön att, mot Läs mer …

Göteborgs järnexport 1730-1910 – företagen

Fram till mitten av 1700-talet så domineras järnexporten över Göteborg av ett antal brittiskägda familjefirmor med koppling till den brittiska hamnstaden Kingston-upon-Hull, normalt kallad Hull. Det handlar om familjer/firmor/företag som Grundy, Mowld (Mould), Ross, Jaraldt  och Maister där alla utom Ross är Hull-familjer. Flera av Läs mer …

Underjordisk lokalbana genom Göteborg (1934)

”Det skulle kosta Göteborg 46 miljoner att lägga sig till med en underjordisk järnväg, men pengarna skulle vara väl placerade – det resultatet anser sig spårvägsstyrelsen ha kommit fram till vid utarbetandet av en framtidsplan för lokaltrafiken i staden som H.T. haft tillfälle att ta Läs mer …

Äldre är mer intresserade av historia

Åldersmässigt så är 28% av läsarna på denna sajt över 65 år gamla, 19% mellan 55 och 64 år, 16% 45-54 år, lika stor andel är mellan 35 och 44 år och 15% är 25-34 år. Sajten domineras av äldre läsare vilket är ovanligt på internet där Läs mer …

Grönlandskompaniet

I Göteborg fanns det två olika Grönlandskompanier på 1700-talet. Även i Stockholm fanns ett Grönlandskompani. Inget av dem tycks ha varit nån större framgång. Åren 1755-60 fanns det första Grönlandskompaniet i Göteborg. Det ägdes av Peter Samuelsson Bagge. Under denna tid tillverkades mellan 100 och 200 Läs mer …