Carolus XII

Kaparfregatt ursprungligen köpt år 1708 från Frankrike. Köpare var Sebastian Tham för fraktfart på Medelhavet. Fördes då av Christian Gathe. Fick kaparbrev den 23 oktober 1711 och hade då Sebastian Tham, Hieronymus Gripenstedt, Matthias Schildt, David Amija och Alexander Williamsson som delägare. Befälhavare ombord år 1711 var Läs mer …

Braxen

Dubbel kapareschaloupe som fick kaparbrev den 11 januari 1716 för kaparkapten Berend Schierna (Hederstierna). År 1718 ägd av Ingela Gathenhielm. Eschaloupe var ett smäckert odäckat roddfartyg som vanligen var riggat med två master, ibland 3, var och en försedd med ett sprisegel. Bestyckade med mindre Läs mer …

La Bonne Espérance

Kaparhuckert som anmäldes den 6 mars 1711 av delägarna Olof Häger, Magnus Månsson, Cornelius Thorsson och Claes Habicht. Befälhavare år 1711 var Olof Larsson men i augusti samma år efterträddes han av Anders Strömberg. En huckert eller hukare var ett rundgattat fartyg på cirka 100-150 Läs mer …

Kaparfartyg under det stora nordiska kriget 1700-21

Kaparfartyg i Göteborg eller ägda av göteborgare under det stora nordiska kriget 1700-21. Namn, årtal Aftonstiernan, 1715- Amazone, Andromeda, 1711-17 Anna Margaretha, 1711- Braxen, 1716- Carolus XII, 1711- Concordia, 1716- Constantia, 1710 Cupido, 1717- Dankbarkeit, 1716- De Kugell Dreijer, 1715-17 De Patiente, 1719 Delphin (fregatt), Läs mer …

Kristoffer Justus Hoenstierna

Christoffer Justus Hoen, adlad Hoenstierna, född 1675 i Stockholm. Son till Justus Hoen och Maria Mundt. Gift 1714 med Helena Maria Tigerschiöld, född 1684-06-05, död 1753-06-15 i Kristianstad och jordfäst därst. s. å. 19/6 samt begraven i Dalby socken Malmöhus län, dotter av häradshövdingen Wickman Läs mer …

Snappopp (II)

Kaparsnau som tillhörde Lars Gathenhielm.  Var beväpnad med 12 kanoner och 2 bassar. Var ursprungligen ett nederländskt skepp vid namn De Dortse Maecht som togs som pris i november 1715.  Sågs utanför Nederländernas kust år 1716 vilket ledde till krav på skeppets återlämnande, Fördes år Läs mer …

Börje Andersson Hjelmström

Börje Andersson Hjelmström föddes omkring 1680 i Hjälmared, Älvsåkers socken i Halland. Han dog 1725 i Göteborg. Gift med Botilla Andersdotter Christman. De fick fyra barn, varav minst ett, en dotter, dog som liten.  Var skeppare och en period kaparkapten, bland annat på Snappopp. 1716 köpte Läs mer …