von Dittmer

Adliga ätten von Dittmer nr 1813 †

Adlad 1727-08-03, introd. s. å. Utdöd 1755-02-11.

En tredje son till borgmästaren Herman Dittmer i Narva, fänriken vid Åbo läns infanteriregemente med kaptens avsked, Otto Vilhelm von Dittmer, blev fången vid Riga 1710 och kvarstannade i landet samt blev adlad i Ryssland 1726 och erhöll estländskt indeginat s. å.. Läs mer …

af Dittmer

Adliga ätten af Dittmer nr 2062 † Adlad 1769-07-20, diplom 1773-02-02, introd. 1776. Utdöd 1860-06-03. Ätten är av samma ursprung som adliga ätten von Dittmer. TAB 1 Henrik Herman Dittmer, adlad af Dittmer (son av Herman Dittmer, se adliga ätten von Dittmer, Tab. 2), född 1731-05-11. Assistent Läs mer …