Broströmska stiftelsen

Bostadsstiftelse som grundades genom en donation av Axel och Mathilda Broström.

Arkitekten Andrew Person ritade och Broströmska stiftelsen lät 1925 bygga en fastighet i kvarteret Kungsladugårdsgatan – Ståthållaregatan – Oxhagsgatan – Godhemsgatan.

Det är ett av Kungsladugårds få stenhus med totalt 104 lägenheter runt en vacker, inbyggd gård. Byggnaderna är mycket välbevarade och interiören är i stort sett i ursprungligt skick. Bland annat finns här en vacker samlingssal med stora fönster mitt i huset. Den är ett monument över Axel och Mathilda Broström som är avbildade med var sin byst längst fram i salen.  Men salen är också en hyllning till svensk sjöfart:

Salen är också ett monument över svensk sjöfart. I den ståtliga uppgången täcks hela ena väggen en karta över Göteborgs skärgård och den andra av en karta över Bohuslän, Göta älv och Vänern.  Inne i salen hyllar dekorationerna på väggarna sjöfarten och Göteborg med motiv som segelskepp, fyrbåkar och Vinga fyr. I fonden på den lilla scenen en stor målning som visar hamnen med Masthuggskyrkan i blickfånget.

Målningarna signerades 1925 av konstnärerna Brocke Blückert, som varit med och målat taket i Röhsska museets Arkitekturhall, och Simon Lundell som i början på 1930-talet var med och dekorerade Bergbanan och Huvudrestaurangen på Liseberg.

I huset finns också fyra lokaler, varav tre affärslokaler varav en med ursprunglig inredning bevarad.

Ändamålet var från början att ge bostäder till sjöfolk och deras änkor, men idag är syftet lite bredare:

Stiftelsens ändamål är att efter uppförande av bostadshus uthyra lägenheter till i Göteborg hemmahörande personer, som är eller har varit sjövarande av befäls- eller manskapsklassen eller deras änkor eller som innehar eller innehaft anställning vid de mekaniska verkstäderna i Göteborg, vid Göteborgs hamn och dess förvaltning samt vid Göteborgs tullverk, järnvägar, post- , telegraf- och kommunalförvaltning och som på grund av ålder eller sjukdom inte längre kan fullgöra sin tjänst eller utöva sitt yrke och som till följd därav behöver och dessutom kan anses förtjäna fri eller billig bostad eller som genom företeende av goda vitsord eljest kan anses vara förtjänta av förmånen av billiga hyror. Främst skall änkor efter sjöfarande ha företrädesrätt till att erhålla lägenhet. Företrädesrätten skall gälla högst halva antalet lägenheter.250 000 kronor av donationsbeloppet skall bilda en fond, som ej får rubbas, men varå årliga räntan minskad med 1/10, som tillföres fonden, skall utdelas till behövande personer, boende inom eller utom stiftelsen och tillhörande ovannämnda kategorier.

Stiftelsen och dess fastigheter förvaltas idag av Fastighetspartner AB men styrelsen utses vad jag förstår av av Länsstyrelsen. Bokförda tillgångar vid utgången av 2015 var 32,2 miljoner kronor.

Ett svar på ”Broströmska stiftelsen”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.