Hospitalsområdet

Hospitalsområdet omfattar kvarteren väster om Gamlestadsvägen men öster om järnvägen i Gamlestaden. De aktuella kvarteren är Sillen, Strömmingen och Skarpsillen. I området låg från början Gråbrödraklostret (Franciskanerorden) i Nya Lödöse som bildades tidigast år 1473 då staden Nya Lödöse grundades. 1528 beslutade Gustav Vasa att Läs mer …

Hospitalet i Nya Lödöse och Gamlestaden

Hospitalet, med rötter i Gamla Lödöse alltsedan 1200-talet, kom att verka i Nya Lödöse (eller i stadsdelen Gamlestaden i staden Göteborg som det senare kom att heta) från år 1528 fram till år 1872, då verksamheten flyttades över till Hisingen och blev Göteborgs hospital (S:t Jörgen). Ursprungligen låg Läs mer …

Nylöse kyrka

Kyrkobyggnaden uppfördes 1928–29 i kvarteret Laxen i Gamlestaden som Gamlestadens kapell. Tillhörde den 1883 bildade Gamlestads församling. Den ritades 1925 av arkitekterna Ragnar Ossian Swensson och Harald Ericson. Kyrkan har ett brant valmat tak krönt med en smäcker spira. Exteriörens material är skiffer i varierande nyanser. Fick Läs mer …

Nylöseskolan

Nylöseskolan uppfördes 1940 i kvarteret Storspiggen i Gamlestaden enligt ritningar av arkitekten R.O. Swensson. Den är byggd är i 3 våningar med fasader av gult tegel. Den har en lång huvudbyggnad och en kort flygel med en kraftigt avrundad fasad. Skolbyggnaden omges av flera fotbollsplaner Läs mer …

Norra Gamlestaden

I de norra delarna av Gamlestaden ligger Emily Dicksons stiftelses hus, Nylöse kyrka och Nylöseskolan. Området omfattar bland annat kvarteren Storspiggen (Nylöseskolan, Gamlestadsvallen), Laxöringen, Braxen (Måns Bryntessonsgatan-Ryttaregatan-Lars Kaggsgatan-Larsmässetorg-Nylösegatan), Iden, Sutaren, Harren Tånglaken (tidigare Sarven), Öringen och Laxen (Nylöse kyrka). Kvarteren Braxen, Laxöringen, Sutaren, Iden och Läs mer …

Gamlestadens medborgarhus

Gamlestadens medborgarhus uppfördes1958-59 i kvarteret Fjärsingen i Gamlestaden efter ritningar av arkitekterna Torgny Gynnerstedt och Jan Ericsson. Anläggningen består av tre låga, oregelbundet utformade byggnader, en med fasader av rött tegel och två med putsfasader. De omger en nästan sluten gård som nås från Brahegatan. Läs mer …

Gamlestadsskolan

1919 byggdes Lödöseskolan i det som då var kvarteret Braxen i Gamlestaden, numera kvarteret Fjärsingen. Arkitekt var Johan Jarlén. Formspråk och material liknar de samtida landshövdingehusen med bottenvåning i tegel, övervåning i trä, stora spröjsade fönster och ståtligt säteritak. Skolan togs i bruk 1921. Folkskolan hade plats för 540 elever. Det fanns vaktmästarbostad Läs mer …

Gamlestadskolonin

Våren 1914 bildades Gamlestadskolonin med 95 lotter med hjälp av pengar lånade från SKF. Den låg då i det nordöstra hörnet av stadsdelen Gamlestaden. Den kommunala parken arrenderades av Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar. 1919 inskränktes koloniområdet något då Lödöseskolan delvis byggdes på mark som tidigare nyttjats Läs mer …

Området kring Batterigatan

Batterigatan är den centrala gatan i ett område i Gamlestaden som betsår av lägenhetshus i två våningar som byggdes av trä efter andra världskriget, sannolikt huvudsakligen på 1950-talet. Lilienbergs stadsplan från början av 1900-talet hade en helt ann utformning av området med riktiga kvarter istället Läs mer …