Hospitalet i Nya Lödöse och Gamlestaden

Hospitalet, med rötter i Gamla Lödöse alltsedan 1200-talet, kom att verka i Nya Lödöse (eller i stadsdelen Gamlestaden i staden Göteborg som det senare kom att heta) från år 1528 fram till år 1872, då verksamheten flyttades över till Hisingen och blev Göteborgs hospital (S:t Jörgen).

Ursprungligen låg Hospitalet i Lödöse där det omnämns redan år 1286 och då hade det förmodligen existerat en tid. På den tiden var det sannolikt en rent spetälskesjukhus som också gick under namnet St. Jörgen (en variant av St. Göran). Förmodligen omvandlades spetälskesjukhuset med tiden till ett så kallat Helgeandshus som var avsett för avsett för vård av fattiga, sjuka, ålderstigna och psykiskt sjuka.

1528 beslutade Gustav Vasa att hospitalet skulle flyttas till Gråbrödraklostret (Franciskanerorden) i Nya Lödöse. År 1540 tillfördes hospitalet ytterligare förläningar och lägger exempelvis Skräppekärr som mulbete under hospitalet. Betydligt längre fram fick Nylöse hospital ränteinkomster som 1591 uppgick till 72 tunnor spannmål årligen. Bland de egendomar som periodvis låg under hospitalet fanns Vidkärr (från 1570-talet till 1772).

Hospitalsbyggnaderna i Nya Lödöse eldhärjades många gånger, bland annat brände svenskarna själva ner Nya Lödöse år 1612 och 1645 brändes allt av danskarna.

1627 invigdes en kyrka som hörde till hospitalet. Det var den tidigare tyska församlingens första kyrka av trä som flyttades till Hospitalet från Göteborg. Den revs 1791 men altartavlan finns i Nylöse kyrka. 1832 byggdes en ny kyrka vid Hospitalet som församlingskyrka för Gamlestadens församling. Kyrkan revs 1911 och ersattes av S:t Pauli kyrka som församlingskyrka för Gamlestadens församling.

Den andra hospitalskyrkan. Bild: Leo Bonsdorff. Licens: CC-BY-NC-ND

1869 tycks Hospitalet ha stått under Serafimerordenssällskapets överinseende och innehade utöver själva Hospitalsegendomen också andra gårdar och hus såväl som kvarnar. Hospitalet hade en egen kyrka och var en egen församling under lång tid.

Den sista byggnaden revs 1963. Kvar idag finns bara hospitalskyrkogården.

En av de sista hospitalsbyggnaderna år 1962. Revs ett år senare. Bild: Harald Wideen. Public domain

Hospitalets ägor sträckte sig ända upp till Skräppekärr och infattade därmed även det område där Alelyckans köpcentrum ligger idag. Hospitalskyrkan användes länge som församlingskyrka i Gamlestadens församling och på delar av Hospitalets område byggdes nödbostäder i början av 1900-talet.

Hospitalskyrkogården 1962. Användes som kyrkogård från cirka 1580 till cirka 1900. Bild: Harald Wideen. Public domain.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.