Göteborgs fiskhamn

Innan Göteborgs fiskhamn byggdes på Vädersågens tidigare mark i Majorna såldes fisk i Rosenlundskanalen längs med kajen på Rosenlundssidan där bland annat Fiskekyrkan ligger efter att 1849 flyttats dit från Stora Hamnkanalen. Men när storkapitalet i Göteborg i form av Melcher Lyckhom investerade i ångtrålsfiske Läs mer …

Jan Florin

Jan Florin eller Jan Florijn som han heter i rullorna för Nederländska Ostindiska Kompaniet (VOC) arbetade för VOC i cirka 15 år. Han föddes i Göteborg och avslutade sin tjänstgöring i Asien och blev kvar där. 1769 tog han anställning som sjöman (matros?) ombord på Läs mer …