Göteborgs stadsdelar och kvarter få nya namn

Magistraten har i dagarna godkänt ett förslag, som säkert blir av allra största intresse för var och en som bygger och bor i Göteborg. Det är icke fråga om något mer eller mindre än att döpa om staden eller åtminstone vissa delar därav. D.v.s. Göteborg förblir fortfarande Göteborg Läs mer …

Stor byggnadsverksamhet inom och utanför staden

Handelstidningen har förhört sig på olika håll om utsträckningen av den byggnadsverksamhet, som bedrives eller kommer att under den närmaste tiden upptagas i Göteborg med närmaste omnejd. Det har därvid visat sig, att det stor livaktighet råder på området. Läs mer …

Kvarteret S:t Göran

I kvarteret S:t Görans norra del uppfördes friliggande bostadshus på 1860-talet medan den södra delen bebyggdes med skolbyggnader som idag kallas Djurgårdsskolan, på 1860-talet. Bostadshusen var prostbostället som senare byggdes om Betelkyrkan och det Åhmanssonska huset. Kvarteret utgörs av området Kommendörsgatan-Allmänna vägen-Djurgårdsgatan-Amiralitetsgatan i Majornas 3:e Läs mer …

Kvarteren Eskulapius och Jordklotet

Kvarteret Eskulapius, Såggatan-Allmänna vägen-Lotsgatan-Amiralitetsgatan och kvarteret Jordklotet, Tellgrensgatan-Allmänna vägen-Såggatan-Amiralitetsgatan, i Majornas 3:e rote, är två kvarter huvudsakligen bebyggda med landshövdingehus. Eskulapius bebyggdes med landshövdingehus 1900–15. I östra delen mot Lotsgatan byggdes Majornas ångbageri (Pååls) med flera stenhus 1909–36. 1989–90 byggdes åtta landshövdingehusen längs Såggatan och Läs mer …

Kvarteret Oktanten

Kvarteret Oktanten, Kaptensgatan-Oscarsgatan, idag Skeppsgossegatan-Kommendörsgatan-Karl Johansgatan, i Majornas andra rote bestod ursprungligen av tre tomter. 1881–82 byggdes landshövdingehus på dessa tre tomter. Mellanhuset brandskadades och revs i mitten av 1980-talet. I det huset startades så vitt jag vet Mothers Freak MC. Det östra huset är Läs mer …

Majornas elementarläroverk för flickor

Den 2 oktober 1865 hölls ett första möte för att starta en flickskola i Majorna. Bland de som deltog i mötet märks kontraktsprosten Claes S. Lindskog och med. dr L. Traneus. En interimsstyrelse fick i uppdrag att anskaffa lokal. Redan den 17 oktober hade styrelsen Läs mer …

Majornas flickläroverks byggnad

Byggnaden som ligger i kvarteret Reparebanan i Majornas andra rote, ritades av arkitekten Carl Fahlström. Huset bestod av sju stora och sex mindre klassrum, en aula för 400 personer, mottagningsrum, ritsal, materielrum, frukostrum och bostäder för vaktmästare och föreståndare. Den uppfördes för Majornas elementarläroverk för Läs mer …

Majornas 3:e rote

Majornas 3:e rote sträcker sig från Mariebergskyrkogården i väster till Bangatan i öster och omfattar allt söder om Allmänna vägen inklusive den östra delen av Gråberget och Slottsskogen. I området fanns tidigt ett stor antal större egendomar såsom Godhem, Djurgården och Oljekvarn, som antingen friköpt Läs mer …

Sockerbruksbyggnaderna i Klippan

D. Carnegie & Co:s sockerbrukskontor vid nuvarande Banehagsgatan 15 i Klippan, Majornas 1:a rote, uppfördes 1848 som sockermagasin på mark som fyllts ut i slutet av 1700-talet. Både råsocker och färdigraffinerat socker har lagrats i lokalerna. Från slutet av 1890-talet när en kassör och fyra Läs mer …

Porterbryggeriets byggnader

Östra entrén till D. Carnegie & Co:s bruksområde i Klippan, Majornas 1:a rote, ramades tidigare in av två trähus från 1813. Den södra byggnaden innehöll två förmanslägenheter om två rum och kök på nedervåningen och på övervåningen sex rum med delat kök för ensamstående arbetare. Läs mer …