Kvarteren Gathenhielm och Fröjdenborg

Kvarteren Gathenhielm och Fröjdenborg i Majornas 3:e rote var hela området Djurgårdsgatan-Allmänna vägen-Stigbergstorget-Bangatan-Amiralitetsgatan. Idag finns inte kvarteret Fröjdenborg kvar utan hela området består av tre kvarter, Gathenhielm, Söderlingska trädgården och Hälleberget där det förstnämnda omfattar den äldre kulturminnesmärkta bebyggelsen plus Oceanografen, Hälleberget omfattar bostadsbebyggelsen i Läs mer …

Majornas 3:e rote

Majornas 3:e rote sträcker sig från Mariebergskyrkogården i väster till Bangatan i öster och omfattar allt söder om Allmänna vägen inklusive den östra delen av Gråberget och Slottsskogen. I området fanns tidigt ett stor antal större egendomar såsom Godhem, Djurgården och Oljekvarn, som antingen friköpt Läs mer …

Ingela Gathenhielm

SÅ SOM FÖRUT anmärkts äktade Lars Gathenhjelm år 1711 skepparedottern Ingela Hammar från Hammarkulla gård i Onsala. Enligt sägnen heter det att skepparen Olof Hammar inte ville veta av Lars Gathe och att han sagt att denne inte skulle få Ingela förr än det blev två torn på Läs mer …

Gathenhielmska huset

År 1717 fick Lars Gathenhielm av Karl XII, som ett erkännande för sina framgångar som ”konungens kapare”, marken där nu Stigbergstorget och Bangatan ligger (samt Gamla Varvet). Efter hans tidiga bortgång den 25 april 1718, endast 29 år gammal, köptes tomten den 16 augusti 1718 av Läs mer …

Busck – handelsmän och rådmän

Hans Hansson Busck(-1720) var rådman i Kungälv och gift med Barbara Holst. Han flyttade till Göteborg år 1701 och blev där handlande. Han är lite känd för den kontrovers han hade kring inkvartering av några turkar som följt med Karl XII till Sverige: Ett mera pikant Läs mer …