Uppdateringar och kompletteringar av sajten under sommaren

Under sommaren har det skett en omfattande uppdatering av artiklarna och Göteborgs landerier samt en komplettering av artiklarna om de svenska kaparna och deras fartyg. Dessutom har ett antal artiklar om redare på 1700-talet tillkommit. Redare Stora redare vid mitten av 1700-talet 1780-talets stora redare Läs mer …

Stövaren

Kaparfartyg som ägdes av Rolof (Rolf) Rooth, Claes Habicht med flera. Befälhavare 1711 var Olof Bruce, 1712/13 Al. Lund, 1714 Erik Andersson, 1715 Daniel Ström, Arvid Persson och Arvid Sijk, 1716 Arvid Sijk och Lars Collin. 1718 begärde Eric Rönquist kaparbrev för fartyget så han Läs mer …

Per Jacobsson Nordtman

Per Jacobsson Nordtman (också Petter Jacobsson Norman och Nortman) föddes 1684 på Öckerö och döptes 13 april 1684. Dog 1758-03-08, också på Öckerö. Son till Jacob Rasmusson (1646-1736) och Kerstin Andersdotter (1648-1696). Han gifte sig den 2 december 1706 i Torslanda kyrka med prästdottern Anna Läs mer …

Neptunus

Kaparfregatt byggd i Nederländerna 1714. Inköpt som ny av Nils Schruuf, senare adlad Gyllenschruf). Genom att F.H. af Chapman ritade av fregatten är dess konstruktion känd. Var känd som en snabbseglare och kunde komma upp i en fart av 16 knop. Befälhavare 1715 var Magnus Läs mer …

Michael Blum

Michael Blum dog 1735. Han blev överlöjtnant 16/4 1700, e.o. skeppskapten 21/9 1700, kapten 21/9 1700, kommendör i Pommern 6/8 1715enligt viss källor, redan 1610 enligt andra, avsked 1720 enligt en del källor, 1730 enligt andra. Tjänstgjorde på Konung Carl 1700, Stralsund 1704, Stralsund 1705, brigantinen Jungfrun 1708-1709, Göteborg 1710, Skåne Läs mer …

Samuel S:t Leger

Samuel St. Leger var en av de mest kända kaparkaptenerna i Göteborg i början av 1700-talet. Han kom från en normandisk familj i England med förfäder som deltog i korstågen till Jerusalem. Det är en mycket stor släkt spridd över hela världen med många kända Läs mer …