Laurentius Svenonis Böker

Böker, Laurentius Svenonis, f. i Göteborg, d. 19 mars 1696 därstädes. Studerade och konditionerade under 12 års tid och blev därunder student i Greifswald 2 aug. 1666; disp. 8 mars 1668 (Dissertatio historico-politico-juridica de magistratu politico; pres. Konr. Friedelieb), varvid han av hemstaden tillerkändes en Läs mer …

Släkten Brusewitz

Brusewitz, släkt, utgörande en gren av en gammal medeltidssläkt frän Mecklenburg, vilken 1251 flyttade till Pommern, varest den ännu fortlever. Grenar av släkten hava funnits även i Schlesien och Polen. Till Göteborg inflyttade mot slutet av 1600-talet Martin B. (f. 1646, d. 1720), vilken blev Läs mer …

Gustaf Henrik Brusewitz

Gustaf Henrik Brusewitz, f. 3 okt. 1812 i Göteborg, d. 16 juni 1899 därstädes. Föräldrar: grosshandlaren Gustav Brusewitz och Maria Charlotta Busk. Åtnjöt privat undervisning; elev vid Konstakademien 1829— 35; erhöll tillika undervisning av gravören K. D. Forssell; studerade vid franska akademien i villa Medici Läs mer …

Carl Wilhelm Carlberg

Carl Wilhelm Carlberg, son till Bengt Wilhelm Carlberg, f. 9 mars 1746 i Örgryte, f 8 (ej 14) apr. 1814 i Göteborg. Volontär vid Göteborgs och bohuslänska fortifikationsbrigaden 24 nov. 1764; konduktör vid finska fortifikationsbrigaden 27 nov. 1765; konduktör vid Göteborgs och bohuslänska brigaden 22 Läs mer …

Bengt Wilhelm Carlberg

Bengt Wilhelm Carlberg, bror till Johan Eberhard Carlberg, f. 15 maj 1696, d. 31 dec. 1778 å Lilla Torpet i Örgryte. Efter avslutade skolstudier volontär vid fortifikationen; konduktör på Nya Älvsborg 14 jan. 1713; tjänstgjorde som löjtnant vid Bohusläns dragonregemente; löjtnant på bohuslänska arméns norska Läs mer …

Johan Carlberg

Johan Carlberg, son till bruksägaren Johan Carlberg, f. 22 sept. 1638 i Karlstad, d. 15 juli 1701 å Burgården i Göteborg. Genomgick Karlstads skola; student i Uppsala febr. 1655; disp. 31 maj 1662 (Præsentem de actu et potestate materiam… Johannes Carlbergh proponit; pres. 01. Unonius Läs mer …

Albert Lilienberg

Albert Lilienberg, född 15 oktober 1879 i Ronneby, död 27 augusti 1967 i Stockholm,var en svensk stadsplanerare och arkitekt. Han var förste stadsingenjör i Göteborg åren 1907-1927 och 1928-1944 var han stadsplanedirektör i Stockholm. Lilienberg tog studenten 1898, utexaminerades från Kungliga Tekniska Högskolan 1903, gjorde Läs mer …