Gamla fattighuset

Mariagården, tidigare Gamla fattighuset, ligger på Stampen i Göteborg och adressen är idag Stampgatan 1-3. På den nuvarande byggnadens plats låg tidigare en klädesfabrik, som inrättades till fattighus 1726. Detta om- och tillbyggdes 1767 efter ritningar av stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg. Byggnaden, uppförd i två Läs mer …

Fortifikationens kontorshus

Byggnaden som idag ligger på adressen Postgatan 4 uppfördes 1746–48 som ”Material-Instrumental och Contoirs Hus” för fortifikationen enligt ritningar av arkitekten och stadsingenjören Bengt Wilhelm Carlberg. Ritningen för byggnaden visar att huset ursprungligen hade en förstuga med ingång från både gatan och gården. I övre våningen fanns ritsalar för officerare och volontärer – Läs mer …

Ostindiska huset

Ostindiska huset, är en byggnad i kvarteret 12 Ostindiska Kompaniet, vid Norra Hamngatan 12 i stadsdelen Nordstaden i Göteborg. Det uppfördes 1747-1762 av Svenska Ostindiska kompaniet. Huset byggnadsminnesförklarades den 24 oktober 1968. Sedan det Ostindiska kompaniet år 1746 fått sina privilegier förnyade för 20 år Läs mer …

Radheska huset

Radheska huset ligger i hörnan Norra Hamngatan 10 och Smedjegatan 7-9 och husets äldsta delar är från 1669 då Bryngel Radhe efter en brand lät bygga stenhuset och där inrättade krogen Kronan. Efter faderns död övertog Jonas Radhe krogen och drev den till 1706. Därefter Läs mer …

Bengt Wilhelm Carlberg

Bengt Wilhelm Carlberg, bror till Johan Eberhard Carlberg, f. 15 maj 1696, d. 31 dec. 1778 å Lilla Torpet i Örgryte. Efter avslutade skolstudier volontär vid fortifikationen; konduktör på Nya Älvsborg 14 jan. 1713; tjänstgjorde som löjtnant vid Bohusläns dragonregemente; löjtnant på bohuslänska arméns norska Läs mer …

Kärralund

Från början Kärra, frälsehemman känt sedan 1400-talet. 1486 var det sannolikt väpnaren och häradshövdingen i Ale härad, Bengt Andersson, som var ägare. Senare flyttade ägaren från gården och Kärra blev en del av ett större adligt godskomplex med gårdar i flera socknar med Sten Eriksson Läs mer …

Lilla Torp

Fram till mitten av 1700-talet ägdes Stora Torp och Lilla Torp av en och samma ägare, oftast ägaren av Kärralund, däribland Sten Eriksson Leijonhufvud, Herman Wrangel, Johan Mauritz Wrangel, Gustaf Henrik Wrangel och Christer Horn. 1697 var Hieronymus Berger (adlad Gripenstedt) ägare. Fram till 1748 Läs mer …