Hantverkshistoria – hantverksföreningar

Göteborgs Hantverksförening verkade mellan åren 1847 och 1865 och dess sista fullmäktige var snickarmästaren C J Sahlin, ordförande, skomakarmästaren L J Wedelin, vice ordförande, juvelerare W Lyon, kassaförvaltare. Läs mer …

Hantverkshistoria – skråväsendet

I samband med 1846 års hantverksordning upphörde de gamla skråna i Sverige och därmed även i Göteborg. Precis som på andra orter bildades strax efter en hantverksförening. Dessa borgerliga sammanslutningar kan räknas som skrånas efterföljare och den göteborgska föreningen kom att spela en viktig roll i det sena 1800-talets samhällsutveckling, precis som skråna tidigare gjort. Läs mer …

Den tidiga arbetarrörelsen – icke-socialistiska föreningar

Det fanns även kristna och konservativa fackföreningsrörelser verksamma i Sverige och Göteborg, såsom Kristna arbetarförbundet (nära knuten till Svenska Missionsförbundet) och Svenska Arbetarförbundet, under mellan åren kring 1870 till cirka 1925, Läs mer …

Den tidiga arbetarrörelsen – socialister och liberaler

Den svenska arbetarrörelsen har i mångt och mycket blivit synonymt med det socialdemokratiska partiet och dess fackföreningsorganisation LO. Ofta har kampen om makten inom arbetarrörelsen stått mellan socialdemokrater och kommunister, men i Göteborg stod den från början mellan socialister och liberaler. Läs mer …

von Dittmer

Adliga ätten von Dittmer nr 1813 †

Adlad 1727-08-03, introd. s. å. Utdöd 1755-02-11.

En tredje son till borgmästaren Herman Dittmer i Narva, fänriken vid Åbo läns infanteriregemente med kaptens avsked, Otto Vilhelm von Dittmer, blev fången vid Riga 1710 och kvarstannade i landet samt blev adlad i Ryssland 1726 och erhöll estländskt indeginat s. å.. Läs mer …

Spotnicks

Redan år 1956 startade två av Spotnicks blivande medlemmar, Bo Starander och Björn Thelin, en musikduo som de kallade The Rebels. År 1957 kom Bo Winberg med och gruppen fick namnet Rock-Teddy and The Blue Caps. Läs mer …