Lindholmen

Del 20 av 20 i serien Kåkstäder

I norra delen av Lindholmen på mark som tillhörde de två bönder som vid mitten av 1800-talet övertog större delen av den mark som tillhört Lindholmens säteri uppläts mark till arbetare på Lindholmens varv för att de skulle kunna bygga Läs hela inlägget Lindholmen

Advertisements

Slottsberget

Del 19 av 20 i serien Kåkstäder

På det som idag kallas Slottsberget i stadsdelen Lindholmen i Göteborg låg på medeltiden Lindholmens slott vilket omnämns i en skrivelse av kung Magnus Eriksson år 1333. Till Lindholmen hörde också Sannegårdens kronogård som stod för slottets livsmedelsförsöjning. På 1400-talet Läs hela inlägget Slottsberget

Färjenäs

Del 18 av 20 i serien Kåkstäder

Färjenäs eller Färjestaden är ett område i Göteborg invid Älvbsborgsbron fäste på Hisingen. I de östra delarna av området ligger resterna av Karl IX Göteborg, en stad som existerade under 8 år på 1600-talet. Av den finns bara ruiner kvar Läs hela inlägget Färjenäs

Bräckö/Dalängsgatan

Del 17 av 20 i serien Kåkstäder

Bräckö var ett område med fristående villor, en slags modernare kåkstad, som låg där ST1-raffinaderiet (tidigare Koppartrans) numera ligger och där uppfarten till Älvsborgsbron drar fram. De sista husen revs bara för några få år sen där de låg på Läs hela inlägget Bräckö/Dalängsgatan

Rambergskvarteret

Del 16 av 20 i serien Kåkstäder

På södra sidan av Ramberget nedanför stupet växte det redan i slutet på 1800-talet upp en kåkstadsbebyggelse på vad om verkar ha varit arrenderad mark. Kvarteret fick namnet Arrendetorp efter att det blivit en del av Göteborg. Detta skedde framförallt Läs hela inlägget Rambergskvarteret

Tjörbostaden

Del 15 av 20 i serien Kåkstäder

I slutet på 1870-talet växte en kåkbebyggelse fram söder om Östra Kyrkogården och öster om Danska vägen, vilket då var utanför stadsgränsen. Till Tjörbostaden räknades hela området från Östra kyrkogården, längs Danska Vägen till Tåns kyrkogård. Den förste som byggde Läs hela inlägget Tjörbostaden

Gråbergsstaden

Del 14 av 20 i serien Kåkstäder

Öster om Allmänna vägen (idag Karl Johansgatan) kring Slottskogsgatan som förr i tiden var en väg söderut från Älvsborg slott och kungsladugård samt tvärgator som Roddaregatan och Gråbergsgatan samt Höglundsgatan och Kustgatan växte på 1800-talet upp en egen liten kåkstad Läs hela inlägget Gråbergsstaden

Majberget

Del 13 av 20 i serien Kåkstäder

Majberget som väl kan kallas det egentliga Majorna var en kåkstad som växte upp på bergsluttningen norr om Allmänna Vägen (numera Karl Johansgatan mellan Allmänna vägen och Kustgatan). Norr om Allmänna vägen och till viss del även på södra sidan Läs hela inlägget Majberget

Koopmansstaden

Del 12 av 20 i serien Kåkstäder

Koopmansstaden, eller  Coopmanstaden som den rätteligen borde stavas då den familj kåkstaden fick namn efter hette Coopman, var ett kåkstadområde som växte upp längs med Koopmansgatan som gick från det som idag är hörnet av Styrmansgatan och Allmänna vägen snett igenom Läs hela inlägget Koopmansstaden