Kvarteret Apeln

Kvarteret Apeln, Haga Kyrkogata-Bellmansgatan-Viktoriagatan-Vasagatan, är ett bostadskvarter på Hasselbladska ängen i Vasastaden. Samtliga 15 tomter i kvarteret köptes år 1872 upp av Göteborgs Byggnads AB Läs hela inlägget Kvarteret Apeln

Advertisements

Hillewi Gödecke

Barbro Hillewi Gödecke föddes 1883-10-04 I Växjö och dog 1960-03-15 i Stockholm. Hon var dotter till Peter August Gödecke (1840-90) och Anna Helga Maria Hall (1854-1930). Lärare vid Kjellbergska flickskolan. Biträdande föreståndare vid Kjellbergska flickskolan 1923-26, föreståndare vid Anna Sandströms Läs hela inlägget Hillewi Gödecke