Svensk-Engelska Mineralolje AB

Del 5 av 5 i serien Oljebolag

I slutet av 1800-talet började firman Beckman & Johnson med import och försäljning av fotogen i Göteborg. Firman hade ett upplag ute på Nya Älvsborg i ett av fästningens f. d. fångvalv på sydsidan av ön. På Stora Aspholmen, en Fortsätt läsa Svensk-Engelska Mineralolje AB

Advertisements

Hospitalsområdet

Hospitalsområdet omfattar kvarteren väster om Gamlestadsvägen men öster om järnvägen i Gamlestaden. De aktuella kvarteren är Sillen, Strömmingen och Skarpsillen. I området låg från början Gråbrödraklostret (Franciskanerorden) i Nya Lödöse som bildades tidigast år 1473 då staden Nya Lödöse grundades. Fortsätt läsa Hospitalsområdet

Hospitalet i Nya Lödöse och Gamlestaden

Hospitalet, med rötter i Gamla Lödöse alltsedan 1200-talet, kom att verka i Nya Lödöse (eller i stadsdelen Gamlestaden i staden Göteborg som det senare kom att heta) från år 1528 fram till år 1872, då verksamheten flyttades över till Hisingen och blev Göteborgs Fortsätt läsa Hospitalet i Nya Lödöse och Gamlestaden

Nylöse kyrka

Kyrkobyggnaden uppfördes 1928–29 i kvarteret Laxen i Gamlestaden som Gamlestadens kapell. Tillhörde den 1883 bildade Gamlestads församling. Den ritades 1925 av arkitekterna Ragnar Ossian Swensson och Harald Ericson. Kyrkan har ett brant valmat tak krönt med en smäcker spira. Exteriörens material är Fortsätt läsa Nylöse kyrka

Nylöseskolan

Nylöseskolan uppfördes 1940 i kvarteret Storspiggen i Gamlestaden enligt ritningar av arkitekten R.O. Swensson. Den är byggd är i 3 våningar med fasader av gult tegel. Den har en lång huvudbyggnad och en kort flygel med en kraftigt avrundad fasad. Fortsätt läsa Nylöseskolan

Norra Gamlestaden

I de norra delarna av Gamlestaden ligger Emily Dicksons stiftelses hus, Nylöse kyrka och Nylöseskolan. Området omfattar bland annat kvarteren Storspiggen (Nylöseskolan, Gamlestadsvallen), Laxöringen, Braxen (Måns Bryntessonsgatan-Ryttaregatan-Lars Kaggsgatan-Larsmässetorg-Nylösegatan), Iden, Sutaren, Harren Tånglaken (tidigare Sarven), Öringen och Laxen (Nylöse kyrka). Kvarteren Fortsätt läsa Norra Gamlestaden

Gamlestadens medborgarhus

Gamlestadens medborgarhus uppfördes1958-59 i kvarteret Fjärsingen i Gamlestaden efter ritningar av arkitekterna Torgny Gynnerstedt och Jan Ericsson. Anläggningen består av tre låga, oregelbundet utformade byggnader, en med fasader av rött tegel och två med putsfasader. De omger en nästan sluten Fortsätt läsa Gamlestadens medborgarhus

Mandus Mandelius

Mandus Leonard Mandelius, ursprungligen Svensson, född den 3 juni 1886 i Vrå socken i Kronobergs län, död 23 juli 1956 i Göteborg, var en svensk arkitekt. Han var far till Folke Mandelius. Mandelius studerade vid Technikum (Höhere Technische Lehranstalt) i Strelitz, Tyskland, och bedrev därefter egen verksamhet i Göteborg.  Text från Wikipedia

Gamlestadsskolan

1919 byggdes Lödöseskolan i det som då var kvarteret Braxen i Gamlestaden, numera kvarteret Fjärsingen. Arkitekt var Johan Jarlén. Formspråk och material liknar de samtida landshövdingehusen med bottenvåning i tegel, övervåning i trä, stora spröjsade fönster och ståtligt säteritak. Skolan togs i bruk 1921. Folkskolan hade plats för Fortsätt läsa Gamlestadsskolan