Kvarteren Bergkristallen, Ametisten och Karneolen

Kvarteret Bergkristallen (Hedåsgatan-Engelbrektsgatan-Sten Sturegatan-Berzeeligatan), liksom kvarteret Ametisten (Wadmansgatan-Engelbrektsgatan-Hedåsgatan-Berzeeligatan) och kvarteret Karneolen (Södra vägen-Engelbrektsgatan-Wadmansgatan-Berzeeligatan) i stadsdelen Heden, tillkom när en ny stadsplan gjordes på 1890-talet. Detta i likhet med alla kvarter i triangeln Södra vägen-Engelbrektsgatan-Stens Sturegatan-Korsvägen. I den ursprungliga planen från Fortsätt läsa Kvarteren Bergkristallen, Ametisten och Karneolen

Advertisements

Kvarteret Beryllen

Kvarteret Beryllen, Västgötagatan-Smålandsgatan-(Ernst Fontells plats)-Bohusgatan i stadsdelen Heden, bebyggdes först 1907-08 då Göteborgs Elektricitetsverk byggde en transformatorstation i kvarteret som ligger invid det nuvarande polishuset. Därefter tycks kvarteret sakta men säkert ha fyllts av olika verkstads- och förrådslokaler för Elektricitetsverket. Fortsätt läsa Kvarteret Beryllen

Hotell Opalen

Hotell Opalen byggdes 1964 på en tidigare obebyggd tomt i stadsdelen Heden som vid denna tid tillförts kvarteret Opalen efter att från början ha tillhört ett annat kvarter som dock aldrig skapades. Planer på ett storhotell i Reso-regi i Göteborg hade Fortsätt läsa Hotell Opalen

Kvarteret Opalen

Kvarteret Opalen, Sten Sturegatan-Engelbrektsgatan-Skånegatan-Burgårdsplatsen, var det första kvarteret som bebyggdes öster om Heden på Tegelbruksängen och landeriet Stora Katrinelunds arrenderade mark. Kvartet var i likhet med de andra kvarteren öster om Heden från början tänkt att bebyggas med villor för Fortsätt läsa Kvarteret Opalen

Kvarteret Safiren

Kvarteret Safiren, Sten Sturegatan-Hallandsgatan-Skånegatan-Engelbrektsgatan (idag en del av kvarteret Rubinen), var ett av de av de första kvarteren som lades ut öster om Heden på Tegelbruksängen och landeriet Stora Katrinelunds arrenderade mark. Kvarteret exploaterades 1883 av J.A. Westerberg och bebyggdes Fortsätt läsa Kvarteret Safiren

Kvarteret Rubinen

Kvarteret Rubinen, Sten Sturegatan-Bohusgatan-Skånegatan-Hallandsgatan (idag Engelbrektsgatan), var ett av de av de första kvarteren som lades ut öster om Heden på Tegelbruksängen och landeriet Stora Katrinelunds arrenderade mark. I området som idag omfattas av kvarteret låg landeriet Lilla Katrinelund. I Fortsätt läsa Kvarteret Rubinen

Kvarteret Smaragden

Kvarteret Smaragden, Sten Sturegatan-Stureplatsen-Smålandsgatan-Västgötagatan-Bohusgatan, var ett av de av de första kvarteren som lades ut öster om Heden på Tegelbruksängen och landeriet Katrinelunds arrenderade mark. Kvarteret bebyggdes i huvudsak 1886-89 med bostadshus av sten i 4 våningar. De uppfördes efter Fortsätt läsa Kvarteret Smaragden

Metodistkyrkan i Göteborg

De första kända svenska metodisterna var några sjömän som kom i kontakt med Betelskeppsmissionen i New York där den svenskfödde predikanten O.G. Hedström verkade. När de återvände till Sverige startade de en liten församlingsverksamhet. 1866 skickades pastor J.P. Larsson till Fortsätt läsa Metodistkyrkan i Göteborg

Sankt Jakobs kyrka

Sankt Jakobs kyrka i kvarteret Diamanten i stadsdelen Heden tillhör idag Equmeniakyrkan men var när den grundades en Metodistkyrka. På tomten uppfördes en trävilla vid 1800-talets mitt. 1906 tillbyggdes den med en ny del efter ritningar av Oswald Westerberg. Fastigheten Fortsätt läsa Sankt Jakobs kyrka