Spotnicks

Redan år 1956 startade två av Spotnicks blivande medlemmar, Bo Starander och Björn Thelin, en musikduo som de kallade The Rebels. År 1957 kom Bo Winberg med och gruppen fick namnet Rock-Teddy and The Blue Caps. Fortsätt läsa Spotnicks

Kvarteren Älgsjön, Vessman, Hörken och Rämmen

Kvarteren Älgsjön, Vessman, Hörken och Rämmen i Burås i Krokslätt är fyra kvarter som att bebyggas först efter att Örgryte socken inklusive Krokslätts municipalsamhälle inkluderats i Göteborgs stad. Fortsätt läsa Kvarteren Älgsjön, Vessman, Hörken och Rämmen

Kvarteren Stora Gla, Gapern, Visten och Daglösen

Detta område omfattar den kåkbebyggelse i Krokslätt som tidigt växte fram kring de norra delarna av Utlandagatan och Trycksliden/Trycksgatan invid den norra gränsen för municipalsamhället Krokslätt. En del av bebyggelsen låg utanför gränserna för Krokslätts municipalsamhälle. Fortsätt läsa Kvarteren Stora Gla, Gapern, Visten och Daglösen

Kvarteren Hjälmaren, Siljan och Silen

I dessa två kvarter längs med Mölndalsvägen mellan Buråsliden och Asmundsgatan låg egendomen Nygård längst norrut. Huvudbyggnaden uppfördes 1807. Från 1820-talet fanns ett värdshus i huset. Fortsätt läsa Kvarteren Hjälmaren, Siljan och Silen

Martin Levissons garveri

År 1843 köpte Martin Levisson (1793-1867) fastigheten Vetterholm i Krokslätt, Örgryte. Han startade därefter ett lädergarveri på platsen tillsammans med Isaac Leman (1799-1851) och Isaac Philip Valentin (1812-98) Fortsätt läsa Martin Levissons garveri

Vetterholm och Johannedal

I det område som kom att blir kvarteret Immeln, Mölndalsvägen-Trycksgatan-Mölndalsån-Buråsliden, i Krokslätt låg egendomar som Nybygget, Lyckan, Kullen, Krosskullen, Vetterholm och Johannedal. Fortsätt läsa Vetterholm och Johannedal

Gårda Fabrikers AB

Gårda Fabriker startades år 1880 i Gårda som ett färgeri av August Johansson Mark & Co. 1886 utvidgades tillverkningen med en trikåfabrik, där de började sticka västar och koftor och senare fortsatte med herr- och damunderkläder och strumpor, maskintillverkning av vävda och stickade band m.m. Fortsätt läsa Gårda Fabrikers AB