Hagabranden 1859

Den sorgligt ryktbara “Femkanten”, som före år 1835 utgjorde en avdelning av s. k. Fattigbaracken och sedan utgjorde en tillflyktsort för dräggen av samhällets befolkning, hade helt nyligen fått en helt annan gestalt, tack vare de kapital som därpå nedlagts. Det gamla till Läs hela inlägget Hagabranden 1859

Advertisements

Kvarteret Grenadieren

Kvarteret Grenadieren, Skolgatan-Pilgatan-Husargatan-Skanstorget, bebyggdes redan på 1600-talet. Allt eftersom, med start på 1850-talet byttes den äldre träkåksbebyggelsen ut mot större trähus och landshövdingehus. Av dessa finns idag fem stycken bevarade i den södra delen av kvarteret. Husen renoverades och byggdes Läs hela inlägget Kvarteret Grenadieren

Fruntimmersföreningen för den inre missionen

Fruntimmersföreningen för den inre missionen grundades 1847 och har numera formen av en stiftelse. Om denna stiftelse har någon koppling till den 1815 bildade Fruntimmersföreningen som mellan 1815 och 1938 drev Fruntimmersföreningens flickskola är okänt, men osannolikt då det idag Läs hela inlägget Fruntimmersföreningen för den inre missionen

Kvarteret Artilleristen

Kvarteret Artilleristen, Östra Skansgatan-Pilgatan-Skolgatan-Skanstorget-Bergsgatan (idag Bulteklubbsgatan) har varit bebyggt sen 1600-talet och kallas på grund av sin form också för Femkanten. I bouppteckningar,taxeringslängder, auktionsprotokoll med mera har några av kvarterets invånareregistrerats. Många var varvsarbetare, linnevävare eller järnbärare: Timmerman Carl Florin, Artilleristen Läs hela inlägget Kvarteret Artilleristen

Biografen Rio

Rio öppnade i mars 1940 i ett nybyggt funkishus på Landsvägsgatan (kvarteret Trumslagaren) i Haga. Vid öppnandet hade biografen 198 platser. Tanken hos de först ägarna, Harry Blomberg och Paul Lindberg, var att de skulle köra reprisvisningar av populära filmer. Läs hela inlägget Biografen Rio

Kvarteret Trumslagaren

Kvarteret Trumslagaren, Risåsgatan-Landsvägsgatan-Bergsgatan (inklusive det som idag är Bulteklubbsgatan)-Skansberget. Fört att förstå detta kvarters utbredning är det viktigt at veta hur Bergsgatan gick tidigare. Från Linnégatan fram till Mellangatan gick den precis som idag, sedan sträckt den sig rakt igenom Läs hela inlägget Kvarteret Trumslagaren

Kvarteret Hornblåsaren

Kvarteret Hornblåsaren, Linnégatan-Bergsgatan-Landsvägsgatan, i Haga, Bebyggdes med 3 stenhus och 2 landshövdingehus i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet efter att Linnégatan lagts ut. Innan dess var det bebyggt med små träkåkar. Tidigare bebyggelse med trähus från slutet av 1700-talet Läs hela inlägget Kvarteret Hornblåsaren

Kvarteret Fanbäraren

Kvarteret Fanbäraren, Linnégatan-Frigångsgatan-Landsvägsgatan-Bergsgatan, var från början tillsammans med kvarteren Styckjunkaren och Sergeanten områden mellan Djupedalsbäcken som slingrade sig fram där Linnégatan ligger idag och Landsvägsgatan som var infartsleden från sydväst till Göteborg. På västra sidan av Djupedalsbäcken låg Möllerska plantaget. Under Läs hela inlägget Kvarteret Fanbäraren

Kvarteret Matrosen

Kvarteret Matrosen, Landsvägsgatan-Frigångsgatan-Mellangatan-Bergsgatan, var innan alla husen revs i början på 1980-talet bebyggt med stenhus, landshövdingehus och trähus. I hörnet Frigångsgatan/Mellangatan fanns en 5-vånings stenhus som ersatt tidigare trähusbebyggelse medan hörnet Frigångsgatan/Landsvägsgatan hade ett landshövdingehus. Landsvägsgatan 24. Mot Landsvägsgatan var Läs hela inlägget Kvarteret Matrosen