Charles Sheldon

Charles Sheldon föddes den 29 sept 1665 i Gbg, och 6 aug 1739 i Karlskrona. Son till Francis Sheldon och Ipse Vinbell. Gift från den 18 mars 1694 med Eva Maria Mesterton, född 1673 i Stockholm. De fick tillsammans 18 Fortsätt läsa Charles Sheldon

Advertisements

Regalskeppet Riksäpplet

Riksäpplet var ett svenskt örlogsfartyg som sjösattes 1661 i Göteborg och färdigställdes 1663. Skeppet förliste utanför Dalarö den 5 juni 1676. Skeppet ritades och byggdes på Gamla varvet i Göteborg under ledning av den engelske skeppsbyggaren Francis Sheldon. Beställaren var kung Karl X Gustav som rekryterade skeppsbyggmästare i England i Fortsätt läsa Regalskeppet Riksäpplet

Frimurarlogerna i Göteborg

Frimurarlogen S:t Johanneslogen Salomon á trois Serrures (S3S) eller Salomoniska logen av trenne lås i Göteborg grundades 1754 eller 1755. 1778 bildades S:t Andreaslogen De Tre Kronor och 1788 samlades båda under kapitellogen Götha Provincial Loges mantel. 1759 hade Salomon Fortsätt läsa Frimurarlogerna i Göteborg

Mariebergs gård

Mariebergs gård (en gång Mariebergs säteri)  ligger nära Göta älv nordost om Kungälv i Romelanda socken. Egendomen har gamla anor och ägdes i slutet av 1600-talet av familjen Ranck. I början av 1700-talet såldes gården till landshövdingen Axel Erik Roos Fortsätt läsa Mariebergs gård

Johan Henrik Rosenschütz

Johan Henrik Schütz, föddes 1763-08-30 i Göteborg. Dog 1828-09-07 i Stockholm. Adlad som Rosenschütz år 1772-09-05 med anledning av faderns, Jakob Schütz insatser. Gift första gången 1787-12-22 med Elsa Maria Åhman (1761-1809,  dotter till en handelsman i Göteborg. från vilken Fortsätt läsa Johan Henrik Rosenschütz

Branden på Hanssons Pyrotekniska 1931

Den 9 augusti 1931 inträffade en brand med åtföljande explosion på Hanssons Pyrotekniska i dåvarande Landala, nuvarande Guldheden. Branden orsakades enligt den tidens tidningar av att tre närboende ynglingar tände på en krutladdning som var avsedd for fabriken. En explosion Fortsätt läsa Branden på Hanssons Pyrotekniska 1931

Hanssons Pyrotekniska

Carl Robert Hansson (1863-1945) föddes på Lärjeholms herrgård och blev tidigt faderlös. Han fick då ta hand om försörjningen av sin mor och syskon, och började därför i liten skala att producera pyrotekniska artiklar. År 1888 startade han C.R. Hanssons Pyrotekniska Fortsätt läsa Hanssons Pyrotekniska