Bettyholm – Carlsfors

På 1850-talet uppfördes Bettyholms spinneri på tomten Kvarnfallet 31 i Mölndals kvarnby. Efter några år utökades verksamheten med blekeri och väveri. Antalet anställda uppgick på 1850-talet till cirka 80. Fram till 1868 ägdes firman av Charles G. Lindberg som gick i konkurs varvid … Läs mer

Carlsberg

Carl Fredrik Schmidt och C.F. Andersson köpte åren 1855-56 Kvarnfallet 18 i Mölndals kvarnby. Mjölkvarnen revs och istället uppfördes bomullsspinneriet Carlsberg av sten. C.F. Anderssons dotter gifte sig med fabriksbokhållaren S.J. Forsell. Anderssons hälft övergick till dottern, och … Läs mer

AB Papyrus

AB Papyrus grundades av familjen Wallenberg och Stockholms Enskilda Bank år 1895 för att ta över den pappersindustriverksamhet som tidigare bedrivits i det av D.O.Francke ägda Korndals AB. En helt ny fabrik byggdes upp i Mölndals kvarnby och 1897 kom tillverkningen vid företaget igång. Då … Läs mer

Götafors pappersbruk och Korndals AB

År 1736 fick Esbjörn Schiller tillstånd att anlägga en papperskvarn vid Kvarnbyfallen i Mölndal. Denna övertogs sedan av sonen Daniel Schiller. På Korndal anlade boktryckaren Georg Lange ett pappersbruk år 1760 eller 1763. Schillers bruk övertogs av Abraham Grill och därefter … Läs mer

Mariedals spinneri

År 1828 anlade G.F. Hennig Mariedals spinneri. 1830 överläts hälften av Mariedal till grosshandlaren J.W. Busck från Göteborg. Den andra hälften av anläggningen pantsatte Hennig hösten 1832 till A. Th. Garling, som sen 1841 övertog Hennigs andel i fabriken. 1861 övertogs Mariedals … Läs mer