Skanskaskrapan (Läppstiftet)

Skanskaskrapan kallas så då den från början innehöll Göteborgskontoret för byggbolaget Skanska men det kallas också Läppstiftet. Det officiella namnet är Lilla Bommen vilket dock är samma namn som platsen där huset står. Huset upptar dessutom delar av det tidigare kvarteret Guldet på Hultmans holme. Läs mer …

Kvarteren Guldet, Silvret, Platinan och Kopparen

Kvarteret Guldet, Nils Ericssonsgatan-Gullbergs Strandgata-Surtegatan-Mårten Krakowsgatan (Skanskaskrapan), kvarteret Silvret, Surtegatan-Gullbergs Strandgata-Velandagatan-Mårten Krakowsgatan, kvarteret Platinan, Velandagatan-Gullbergs Strandgata-Vikingsgatan-Mårten Krakowsgatan och kvarteret Kopparen, Vikingsgatan-Gullbergs Strandgata-Kilsgatan-Mårten Krakowsgatan är fyra kvarter på Hultmans holme var storlek och struktur förändrades genom rivningar på 1970-talet. Kvarteren Guldet försvann i rivningarna på 1970-talet Läs mer …

VGJ:s banor och bangårdar i Göteborg

Den 1 januari 1900 öppnades Västergötland—Göteborgs järnvägar ochVästgötabanans station i Göteborg för trafik. Persontågstationen låg på Mårten Krakowsgatan vid Lilla Bommen på Hultmans holme och godstationen på samma gata vid Falutorget. En rangerbangård med lokstallar och verkstäder anlades på Marieholm varifrån en bro ledde över Läs mer …

BJ Hamnbana

BJ Hamnbana omfattade hamnbanan på Gullbergs Strandgata på Hultmans holme med spår från BJ:s bangård, industrispåret på Marieholmsgatan på Marieholm samt spåren till Lärje oljehamn. Den skapades 1877 efter att en överenskommelse slutits mellan Bergslagernas Järnvägar AB och Göteborgs stad. Spåret från Lärje bangård längs Läs mer …

Skansbangården

Skansbangården anlades 1930 mellan SJ:s bangård och BJ:s bangård på Gullbergsvass för att hantera trafiken till SJ Hamnbana (Södra Hamnbanan). Den betraktades som en del av SJ Hamnbana. Skansbangården hade förbindelse med Olskroken över ett särskilt spår, direkt med BJ:s bangård via ett förbindelsespår och Läs mer …

Södra Hamnbanan (SJ Hamnbana)

I samband med byggandet av Göteborgs centralstation och SJ:s bangård avtalades med Göteborgs stad om att anlägga en hamnbana längs med södra älvstranden. Den drogs direkt från SJ:s bangård förbi Lilla Bommen och Stenpiren (då Stora Bommen) fram till dåvarande Nya hamnen vid Pustervik. Enligt Läs mer …

Statens Järnvägars bangård

Statens Järnvägars bangård började anläggas på Gullbergsvass i det område som då kallades Hultmans holme (tidigare Stadstjänareholmen) år 1856. Centralstationen, lokstallar och verkstäder byggdes där det tidigare fanns en vallgrav. Lokstallarna och verkstäderna låg vid nuvarande Nils Ericssonsplatsen. Bangården byggde ut allteftersom och anknöts också Läs mer …

Göteborg-Hallands Järnväg

Göteborgs-Hallands Järnvägs AB bildades 1885 av bl.a J.J. Ekman, Olof Wijk, Theodor Mannheimer, Wilhelm Röhss och P. Andréen. Ägarna ingick i den krets som också ägde Bergslagernas Järnvägar AB och fick därför BJ:s station som ändstation i Göteborg. Järnvägen som gick mellan Göteborg och Varberg Läs mer …

Bergslagernas Järnvägars bangård

Bergslagerna Järnvägar började byggas 1871. Linjen Göteborg-Falun stod var helt klar 1879. 1881 stod stationen och bangården på Gullbergsvass i Göteborg klara. Ett förbindelsespår till Södra Hamnbanan med anslutning vid Lilla Bommen anlades också. Stationen var från 1888 också station för Göteborgs-Hallands Järnväg (GHJ) och Läs mer …