Kvarteret Koffen

Kvarteret Koffen, Västra Sänkverksgatan-Andreegatan(Oscarsleden)-Värmlandsgatan-Masthamnsgatan. Delades ursprungligen av Östra Sänkverksgatan och Dalagatan som gick från norr till söder genom kvarteren Loggerten och Koffen. Kvarteret var urpsrungligen bebyggt med magasinbyggnader av trä, men på 1930-talet byggdes ett fryshus och 1997 byggde ett parkeringshus i östra delen av Läs mer …

Kvarteret Loggerten

Kvarteret Loggerten, Västra Sänkverksgatan-Lilla Sänkverksgatan/Masthamnsgatan-Värmlandsgatan-Första Långgatan. Från början sträckt sig kvarteret längre mot söder, men en del byggnader revs på 1920-talet för att bredda Första Långgatan. Därefter byggdes en del nya magasinsbyggnader av trä mot den nya bredare gatan. Kvarteret delades ursprungligen av Östra Sänkverksgatan Läs mer …

Kvarteret Brigantinen

Kvarteret Brigantinen som inte längre existerar omfattade sannolikt området Hälsingegatan-Andreegatan(Oscarsleden)-Västra Sänkverksgatan-Första Långgatan-Oskarsgatan. Bebyggdes med låg magasinsbebyggelse i trä i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Bebyggelsen revs på 1960- och 1970-talen. Sen dess har området varit gator, trafikleder och parkeringsplatser. I kvarteret låg den gamla Läs mer …

AB Coronado

Coronado bildades 1986 av Bilspedition och Philipsons, var börsnoterat och var ett av Sveriges största fastighetsbolag i slutet av 1980-talet. In i bolaget fördes Bilspeditions terminalbyggnader och Philipsons verkstäder och bilhallar. Coronado investerade därefter i fastigheter i framförallt Tyskland. VD i Coronado var Ulf Johansson Läs mer …

Kvarteret Koggen

Kvarteret Koggen Barlastgatan-Andreegatan-Hälsingegatan-Oskarsgatan. Andreegatan heter idag Oscarsleden och kvarteret har minskats genom utbyggnad av trafikleder. På kartan nedan så heter Andreegatan istället Skeppsbron. Från början ett kvarter med träkåksbebyggelse efter att masthamnarna fyllts ut. En gata, Vingagatan, tycks ha planerats genom kvarteret men det är Läs mer …

Amerikahuset

Amerikahuset i kvarteret Koggen uppfördes i två etapper. De första ritningarna utformades av Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson 1919 för Svenska Lloyd. Bygget påbörjades men avbröts. 1923 upprättades nya ritningar av F. O. Peterson & Söner (Sven Steen och Olof Sellman) för Svenska Amerikalinjen Läs mer …

Kvarteret Vessingen

Kvarter vid Barlastplatsen som omfattar en byggnad, pumphuset eller pumpstationen. Det är en idag fortfarande använd avloppspumpstation och alltså ingen före detta pumpstation som det oftast påstås. Pumpstationsbyggnaden  ritades av Hans Hedlund och Björner Hedlund i nationalromantisk stil. Den uppfördes 1911 med fasader av rödbrunt Läs mer …

Rohdi Heintz

Rohdi Heintz föddes 1943-03-04  i Göteborg och dog 2014-06-20. Han läste skrädderi vid Textilinstitutet i Borås och textilteknik vid Konstindustriskolan i Göteborg innan han som 19–åring fick arbete på Wettergrens Konfektionsfabrik. Vid 23-års ålder blev han  chefsdesigner och skapade sin första kollektion. Säsongen därefter reste Läs mer …