Kvarteret Brigantinen

Kvarteret Brigantinen som inte längre existerar omfattade sannolikt området Hälsingegatan-Andreegatan(Oscarsleden)-Västra Sänkverksgatan-Första Långgatan-Oskarsgatan. Bebyggdes med låg magasinsbebyggelse i trä i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Bebyggelsen revs på 1960- och 1970-talen. Sen dess har området varit gator, trafikleder och parkeringsplatser. I kvarteret låg den gamla Läs mer …

James Christie – Olof Wijk

Olof Wijk d.ä. (1786-1856) grundade sin firma år 1807 genom efter att övertagit James (i vissa källor John) Christies verksamhet år 1805, ett år innan denne dog. Detta var precis i inledningen till den gyllene perioden för Göteborgs handel. Denna framgångsrika tid för Göteborgs handel Läs mer …