Spotnicks

Redan år 1956 startade två av Spotnicks blivande medlemmar, Bo Starander och Björn Thelin, en musikduo som de kallade The Rebels. År 1957 kom Bo Winberg med och gruppen fick namnet Rock-Teddy and The Blue Caps. Läs mer …

Kvarteren Stora Gla, Gapern, Visten och Daglösen

Detta område omfattar den kåkbebyggelse i Krokslätt som tidigt växte fram kring de norra delarna av Utlandagatan och Trycksliden/Trycksgatan invid den norra gränsen för municipalsamhället Krokslätt. En del av bebyggelsen låg utanför gränserna för Krokslätts municipalsamhälle. Läs mer …

Vetterholm och Johannedal

I det område som kom att blir kvarteret Immeln, Mölndalsvägen-Trycksgatan-Mölndalsån-Buråsliden, i Krokslätt låg egendomar som Nybygget, Lyckan, Kullen, Krosskullen, Vetterholm och Johannedal. Läs mer …

Gårda Fabrikers AB

Gårda Fabriker startades år 1880 i Gårda som ett färgeri av August Johansson Mark & Co. 1886 utvidgades tillverkningen med en trikåfabrik, där de började sticka västar och koftor och senare fortsatte med herr- och damunderkläder och strumpor, maskintillverkning av vävda och stickade band m.m. Läs mer …