Heden

Heden är en stadsdel i centrala Göteborg som omfattar allt från Fattighusån och Vallgraven i norr till Lisebergs södra gräns där också Södra vägen byter namn till Mölndalsvägen. Gränsen i väster är Södra vägen och i öster sträcker sig Heden ända till Mölndalsån. Det är Läs mer …

Exercisheden

Exercisheden som i dagligt tal kallas Heden, är en öppen yta inom stadsdelen Heden i centrala Göteborg som avgränsas av Södra Vägen, Parkgatan, Sten Sturegatan och Engelbrektsgatan. Heden är ungefär 40 000 m² stor. Heden har ingått i stadens donationsjord sedan 1621 men från tidigt 1700-tal började Göteborgs garnison att använda platsen som övningsområde. Läs mer …

Exercishuset

Exercishuset som är byggt i norra kanten av Exercisheden i stadsdelen Heden donerades till staden av grosshandlaren och kommunalmannen Julius Lindström. Huset uppfördes 1867 av P.J. Rapp efter ritning av arkitekten F.J. Heilborn. Från början användes det av skarpskytterörelsen för deras övningar, men har sedan företrädesvis begagnats Läs mer …

Göteborgs universitets huvudbyggnad

Huvudbyggnaden för Göteborgs universitet ligger i Vasaparken i stadsdelen Lorensberg. Byggnaden invigdes 18–19 september 1907. Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 18 mars 1993. Den 10 november 1887 beslutade stadsfullmäktige, med 35 röster för och 15 röster emot, att inrätta en högskola i Göteborg enligt villkoren i donationsbrevet från köpmannen David Carnegie (död 1890). Pådrivande i arbetet var sedan Läs mer …

Albert Ranft

Albert Adam Ranft, född 23 november 1858 i Stockholm, död 5 oktober 1938 i Stockholm var en svensk teaterchef och teaterman. Han var son till snickarmästare A. F. Ranft och Katarina Amalia Ranft, född Reijhell. Var från 1878 gift med skådespelaren Alma Helin och från 1893 med skådespelaren Lisa Ranft, med vilken han hade barnen Läs mer …

Olof Fåhræus

Olof Immanuel Fåhræus, född den 23 mars 1796 i Slite, död den 28 maj1884, var en svensk ämbetsman och entomolog. Son till köpmannen Carl Niclas Fåhræus och Margareta Katarina Sturtzenbecker samt tvillingbror till Johan Fredrik Fåhræus. Fåhræus gifte sig 1823 med sin kusin Laura Adolfina Sturtzenbecker (1803–1875). Fåhræus avlade studentexamen i Uppsala 1810, och efter att ha avlagt Läs mer …

Wilhelm Åhman

Pehr Wilhelm Åhman, född 11 augusti 1825 i Stockholm, död där 31 mars 1876, var en svensk skådespelare och teaterdirektör. Åhman debuterade i Olof Ulrik Torsslows sällskap vid Nya Tetaern i Stockholm där han var verksam 1843-46 och var sedan anställd hos Pierre Joseph Deland, från 1850 hos Edvard Stjernström och hos Oscar Andersson 1857-60 och Läs mer …

Lorentz Lundgren

Johan Lorentz Alexander Lundgren föddes 1832-08-08 i Göteborg som son till bokhållare Johan (Janne) Lundgren och Maria Malm. Från 9 november 1857 gift med Maria (Mimmi) Serafia Svensson (1834-1916), dotter till bryggare Sven-Axel Svensson och Charlotta Maria Boustedt. Efter anställning som handelsbokhållare fick han 1862 Läs mer …

Stora Teatern

I november 1855 fick Nya Theateraktiebolaget en fri tomt i Kungsparken, numera i stadsdelen Lorensberg. Den första styrelsen bestod av landshövding O.I. Fåhraeus (ordf), Gustaf Krafft, C.F. Ewert, O. Åqwist, H.W.Ström och Julius Lindström. Läs mer …