Göteborgs Trädgårdsförenings stiftelse

Trädgårdsföreningens stiftelse bildades år 1974 efter ett beslut att överlåta parkområdet med anläggningar till Göteborgs Stad. Samtidigt upphörde Trädgårdsföreningen u.p.a med sin verksamhet. I samband med överlåtelsen av parken hade staden upprättat ett förslag till nybyggnad av ett operahus i parken och också i kommunfullmäktige Läs mer …

Georg Löwegren

Fredrik Georg August Löwegren, född den 22 augusti1833 i Lund, död den 14 juni1919 i Vasa församling, Göteborg, var en svensk trädgårdsman. Son till akademismeden Petter Löwegren  (1783–1871) och bror till Michael Kolmodin Löwegren. Han var 1848–55 anställd hos en trädgårdsmästare i Lund och i LU:s botaniska trädgård samt därefter i en av Läs mer …

Palmhuset

Palmhuset är ett stort växthus byggt i gjutjärn och glas i Trädgårdsföreningen. Palmhuset har en yta på nästan 1 000 kvadratmeter. Georg Löwegren, Trädgårdsföreningens dåvarande direktör, ville anlägga ett stort växthus i parken. Trots de höga kostnaderna beslöt man att uppföra Palmhuset, med Crystal Palace i London som förebild. Läs mer …

Trädgårdsföreningen

Trädgårdsföreningen är en stadspark i centrala Göteborg, avgränsad av Nya Allén, Vallgraven, Södra vägen samt Slussgatan. Det var från starten en privat park öppen för allmänheten mot betalning. Den drevs ända till 1975 av en förening med namnet Trädgårdsföreningen i Göteborg u.p.a. Göteborgs Trädgårdsförening bildades år 1842 och övertog den Läs mer …

Trädgårdsföreningens restaurang

Den första restaurangverksamheten i Trädgårdsföreningen var ett café som drevs av konditor Rubenson, också verksam på Bloms hotell, i en tältpaviljong på Floras kulle. Sexton år efter parkens tillkomst öppnades en värdshuspaviljong, vilken invigdes på eftersommaren 1858. Den var uppförd i en lätt morisk stil efter Läs mer …

Heden

Heden är en stadsdel i centrala Göteborg som omfattar allt från Fattighusån och Vallgraven i norr till Lisebergs södra gräns där också Södra vägen byter namn till Mölndalsvägen. Gränsen i väster är Södra vägen och i öster sträcker sig Heden ända till Mölndalsån. Det är Läs mer …