Djurgårdsskolan

Tre skolbyggnader som uppfördes på 1860- och 1870-talen för Lägre elementarläroverket i Carl Johans församling i kvarteret S.t Göran, Majornas tredje rote. Ett stenhus uppfördes 1864 samt två trähus som uppfördes 1869 (västra trähuset) och 1879 (södra trähuset). Stenhuset är i 2 våningar med tegeltäckt Läs mer …

Trädgårdsföreningen

Trädgårdsföreningen är en stadspark i centrala Göteborg, avgränsad av Nya Allén, Vallgraven, Södra vägen samt Slussgatan. Det var från starten en privat park öppen för allmänheten mot betalning. Den drevs ända till 1975 av en förening med namnet Trädgårdsföreningen i Göteborg u.p.a. Göteborgs Trädgårdsförening bildades år 1842 och övertog den Läs mer …

Kvarteret Enen och kvarteret Furan

Kvarteret Enen, Folke Bernadottes gata-Haga Kyrkogata-Vasagatan-Nedre Fogelbergsgatan-Övre Fogelbergsgatan-Föreningsgatan, ligger på mark som en gång var en del av landeriet Anneberg. Läs mer …

Kvarteret Alen

Kvarteret Alen, Haga Kyrkogata-Parkgatan-Viktoriagatan-Storgatan i Vasastaden är det kvarter som idag upptas av Smyrnakyrkan. Bebyggdes i slutet av 1870-talet med två fastigheter med olika planlösningar men med likadana fasader. Viktoriagatan hette Övre (Öfra) Magasinsgatan när husen byggdes. Philip Leman och grosshandlare A. E. Broddelius köpte Läs mer …

Anneberg

Landeri som låg ungefär där Haga Kyrkogata övergår i Västergatan. En mangårdsbyggnad byggdes någon gång under 1700-talets andra halva. Arrendator på 1780-talet var handlaren Hans Andersson Swebelius (död 1791) som hade intressen i sillindustrin. Fick sannolikt namn efter dennes fru Anna Hedvig, född Moberg. År Läs mer …

Lilla Torget 3

Lilla Torget 3, gatuadress för ett hus som ligger i kvarteret Alströmer i Göteborgs stadskärna. Huset har också adressen Magasinsgatan 2. Det ligger i stadsdelen Inom Vallgraven. Det är ett kontorshus i tre våningar med överbyggd gård, slätputsade fasader och rusticerad bottenvåning. Nedgång till källaren är från Läs mer …

Residenset

Residenset, även Torstensonska palatset, ibland också Kungshuset är en byggnad vid Södra Hamngatan i Göteborg i kvarteret Residenset. Det inrymmer bostads- och representationslokaler för landshövdingen i Västra Götalands län. Burggreven Jacob van Dijck (1567–1631) var den som ursprungligen ägde tomten där Residenset idag ligger. Fastigheten såldes efter van Dijcks död till hans efterträdare Läs mer …

Renströmska Bad- och tvättanstalten

Renströmska Bad- och tvättanstalten byggdes i kvarteret Översten i Haga efter att Sven Renström 1869 donerat medel till Göteborgs stad för ”befordran av snyggheten, sundheten och hälsovården” till den Resntrömska fonden. Medel ur Renströmska fonden användes för att finansiera bygget. Byggnaden ritades av Axel Kumlien Läs mer …

Victor von Gegerfelt

Carl Fredrik Victor von Gegerfelt, född 6 maj 1817 i Jönköping, död 13 mars 1915 i Torekov i Kristianstads län, var en svensk stadsarkitekt i Göteborg (1872–1896) och lärare i byggnadskonst under 1860- och början av 1870-talen vid Chalmerska slöjdskolan och Slöjdföreningens skola i Göteborg. Läs mer …

Viktor Adler

Bror Viktor Adler, född 20 juni 1848 på fabriksegendomen Sjuntorp, Fors socken, Västergötland, död 12 januari 1910 i Stockholm, var en svensk arkitekt och rektor vid Tekniska skolan i Stockholm. Viktor Adler gifte sig första gången den 20 maj 1877 med Gerda Holter (1855-1803) och Läs mer …