Kvarteret Enen och kvarteret Furan

Kvarteret Enen, Folke Bernadottes gata-Haga Kyrkogata-Vasagatan-Nedre Fogelbergsgatan-Övre Fogelbergsgatan-Föreningsgatan, ligger på mark som en gång var en del av landeriet Anneberg. Läs mer …

Kvarteret Skutan

Kvarteret Skutan, Nordhemsgatan-Andra Långgatan-Linnégatan-Tredje Långgatan, bebyggdes 1879–99. Det fick en blandad bebyggelse med bostadshus, stadens auktionsverk, en större och flera mindre verkstäder. När kvarteret bebyggdes försvann den första delen av Breda Vägen medan ytterligare en del försvann när kvarteret Barken bebyggdes. Resten förvandlades till Fjärde Långgatan. Läs mer …

Kvarteret Briggen

Kvarteret Briggen, Nordhemsgatan-Tredje Långgatan-Linnégatan-Fjärde Långgatan, Bebyggdes 1890–94. Västra delen upptas av den tidigare brandstationen. Intressanta byggnader enligt Göteborgs bevarandeprogram är: Nordhemsgatan 28, f d brandstation (kv 3:12). Byggnadsår: 1890. Arkitekt: G Krüger. Brandstationen byggdes om till saluhall, kontor m m 1989. Den är i 2–3 Läs mer …

Nils Vilén

Nils Jönsson Vilén var en byggmästare och fastighetsägare i kompanjonskap med skeppsmäklaren Johan L. Kjellberg. De uppförde 1886-88 ett högt och rikt dekorerat hyreshus på Linnégatan 3/Tredje Långgatan 5 i kvarteret Skutan. Därefter byggde Vilén även de stora fastigheterna längs med Linnégatan i kvarteret Briggen Läs mer …

Kvarteret Skonaren

Kvarteret Skonaren, Nordhemsgatan-Fjärde Långgatan-Linnégatan-Plantagegatan, bebyggdes åren 1895–98. Ett hus ersattes med nybyggnad 1985. Det omfattar två väl bevarade byggnadskomplex: Linnégatan 9–11, (kv 2:3–4) Byggnadsår: 1898. Arkitekt var O W Nilsson och byggmästare Nils Vilén. De två fastigheterna har en gemensam monumental fasad av rött tegel med betonat Läs mer …