Skarpskytterörelsen

Skarpskytterörelsen började 1860 i Sverige som frivillig rörelse för att förstärka Sveriges försvar efter förebild från Storbritannien. Initiativtagare till den svenska skarpskytterörelsen var C.J. Meijerberg, Viktor Rydberg och Sven Adolf Hedlund i Göteborg samt August Blanche och Lars Johan Hierta i Stockholm.  Den 19 augusti 1860 hölls det första mötet i Göteborg. En kommitté bestående av Meijerberg, Läs mer …

Kvarteret Enen och kvarteret Furan

Kvarteret Enen, Folke Bernadottes gata-Haga Kyrkogata-Vasagatan-Nedre Fogelbergsgatan-Övre Fogelbergsgatan-Föreningsgatan, ligger på mark som en gång var en del av landeriet Anneberg. Läs mer …

Nya Alléns villastad

Villastad för de rikare skikten i Göteborgs befolkning som anlades kring mitten av 1800-talet mellan den nyanlagda Nya Allén och den gamla vägen som gick under namnet Kallens gata. Villastaden anlades efter stadsvallarnas rivning. Marken tillhörde tidigare Mariefreds landeri och delades in i ett antal Läs mer …

Gustaf Bolander

Gustaf Teodor Bolander, tullförvaltare och auditör, föddes 1805-07-28 och dog 1889-01-11 i Göteborg.  Son till grosshandlare Gustaf Eric Bolander (1772-1826) och Johanna Christina Carlström. Bror till författaren Sophia (Sophie) Christina Mathilda Bolander (1807-1869). Tjänstgjorde vid Tullverkets uppbördskontor i Göteborg. Han var från 1845-07-28 gift med Ida Carolina Gustava Läs mer …

Anneberg

Landeri som låg ungefär där Haga Kyrkogata övergår i Västergatan. En mangårdsbyggnad byggdes någon gång under 1700-talets andra halva. Arrendator på 1780-talet var handlaren Hans Andersson Swebelius (död 1791) som hade intressen i sillindustrin. Fick sannolikt namn efter dennes fru Anna Hedvig, född Moberg. År Läs mer …

Denninghoffska huset

Grosshandlaren Wilhelm Denninghoff köpte en fastighet på Östra Hamngatan 40, i hörnet Östra Hamngatan och Drottninggatan. Han rev det äldre huset och uppförde år 1882 en ny byggnad som på sin tid ansåg ovanligt vacker. Aktiebolaget Göteborgs Arkader, med Gustaf Bolander i spetsen, köpte fastigheten år Läs mer …

Arkaden

Efter en idé av konsul Gustaf Bolander grundades år 1897 AB Göteborgs Arkader med honom, G. D Kennedy, Christan Röhss och några andra som delägare. De anlitade byggmästare var Johan Joachim Dähn och arkitekten Franz Louis Enders som fick uppdraget att rita två sexvåningsbyggnader med valvbågar emellan Läs mer …