Röda stens sillsalteri och Röda stens grytgjuteri

Skärgårdsverk, dvs både sillsalteri och trankokeri, som uppfördes av Johan Cahman i början av 1750-talet vid Röda Sten väster om Klippan i Göteborg. 1761 anlade han också ett gjuteri intill för att gjuta grytor till trankokerier. Möjligtvis bedrev han också ett sillrökeri på platsen en Läs mer …

Gustaf Bolander

Gustaf Teodor Bolander, tullförvaltare och auditör, föddes 1805-07-28 och dog 1889-01-11 i Göteborg.  Son till grosshandlare Gustaf Eric Bolander (1772-1826) och Johanna Christina Carlström. Bror till författaren Sophia (Sophie) Christina Mathilda Bolander (1807-1869). Tjänstgjorde vid Tullverkets uppbördskontor i Göteborg. Han var från 1845-07-28 gift med Ida Carolina Gustava Läs mer …

Gegerfeltska villan

Efter ett förslag 1871 i Göteborgs stadsfullmäktige om att röja och planera det återstående området av den del av åttonde kvarteret, som låg mellan Engelska kyrkan och dåvarande Högre elementarläroverket inom vallgraven, beslutade stadsfullmäktige efter det i december samma år. Som villkor för bebyggelsen angavs Läs mer …

Christian Arfvidsson och sillen

Christian Arfvidsson, senare Christian Arfvidsson & Söner, var fram till att firman fick problem år 1786-87, den största järnexportören i Göteborg med omkring 40% av den totala järnexporten. Firman var också en av de större brädexportörerna och sillexportörerna samt dessutom en av de större spannmåls-, salt- Läs mer …