Hemtrevnad

Hemtrevnad är en byggnad i hörnet Föreningsgatan 32 / Erik Dahlbergsgatan 36, på tomt nr 6 i kvarteret 18 Hasseln i Vasastaden. År 1906 hade kollektivhuset Hemgården byggts i Stockholm med syfte att förse ensamstående och självförsörjande kvinnor med bostad. Kontorister i Göteborg hörde talas om Läs mer …

Realläroverkets byggnad

Göteborgs Högre Realläroverk erhöll 1880 fri upplåtelse av hela andra kvarteret öster om Öfra Magasinsgatan (idag Viktoriagatan) och söder om Stora Allégatan (Vasagatan) i Vasastaden. Kvarteret fick sedermera namnet Sälgen. S. A. Hedlund ordnade så att hans brorson Hans Hedlund fick uppdraget att rita byggnaden: Läs mer …

Kvarteret Enen och kvarteret Furan

Kvarteret Enen, Folke Bernadottes gata-Haga Kyrkogata-Vasagatan-Nedre Fogelbergsgatan-Övre Fogelbergsgatan-Föreningsgatan, ligger på mark som en gång var en del av landeriet Anneberg. Läs mer …

Kvarteret Asken (KFUM-huset)

Kvarteret Asken, Karl Gustavsgatan-Parkgatan-Erik Dahlbergsgatan-Storgatan i Vasastaden, upptas helt av det så kallade KFUM-huset. Huset ritades 1896 av arkitektfirman Lindvall & Boklund i Malmö och byggdes för KFUM Göteborg. Detaljarbetet utfördes dock av Hans Hedlund och byggnaden uppfördes av byggmästare Nathan Persson åren 1897-99: Bland Nathan Läs mer …

Göteborgs Stadsbibliotek i Haga

Byggnaden vid Haga Kyrkoplan i Haga som idag innehåller Samhällsvetenskapliga biblioteket, uppfördes som det första av Göteborgs stadsbibliotek och var då en direkt fortsättning på Göteborgs Musei Bibliotek som inrymdes i Göteborgs museum i det Ostindiska huset vid Norra Hamngatan. Den 13 november 1890 fastställde Läs mer …

Tjänstemannastaden

Omkring 1872 utarbetades en stadsplan för en tätare villabebyggelse i området mellan Brantdala i öster och Annedal i väster. Tanken var till en början att det skulle bli mer arbetarbostäder i området, men planerna kom att ändras. En ny gata kallad Trädgårdsgränd (från 1882 Föreningsgatan) Läs mer …

Kvarteret Löjtnanten

Kvarteret Löjtnanten, Västra Skansgatan-Haga Östergata-Kaponjärgatan–Haga Nygata bebyggdes 1857-1858 av Dicksonska stiftelsen med enkla trähus. Sex byggnader i två våningar kring en gemensam gård med tvättstuga, avträden och vedbodar uppfördes. Även i kvarteret Kaptenen uppförde stiftelsen trähus och i kvarteret Majoren övertog de trähus som byggts av Läs mer …

Hagahuset – Allégården

Allégården eller Hagahuset eller Dicksonska folkbiblioteket är ett hus på Södra Allégatan 4 i kvarteret Majoren i Haga. Arkitekt Hans Hedlund ritade huset och byggnadsfirman Ullgren & Friman byggde det. Byggnaden är influerad av 1890-talets medeltidsromantiska ideal och av jugendstilen. Huset har två våningar samt Läs mer …

Kvarteret Vessingen

Kvarter vid Barlastplatsen som omfattar en byggnad, pumphuset eller pumpstationen. Det är en idag fortfarande använd avloppspumpstation och alltså ingen före detta pumpstation som det oftast påstås. Pumpstationsbyggnaden  ritades av Hans Hedlund och Björner Hedlund i nationalromantisk stil. Den uppfördes 1911 med fasader av rödbrunt Läs mer …

Televerket Fjärde Långgatan

Televerkets (då Telegrafverket) byggnad på Fjärde Långgatan 13 (4:9) ritades av Hans Hedlund och Björner Hedlund år 1919, och uppfördes i fyra våningar för sin nuvarande funktion som televäxel. Innehåller idag också kontorslokaler. Det är en av de få kvarvarande verksamhetsbyggnaderna i denna del av Läs mer …