Östra realskolan

Göteborgs östra realskola började sin verksamhet höstterminen 1902 med de tre lägsta klasserna som Östra realläroverket. Efter hand tillkom de två övriga klasserna och läsåret 1904-1905 var östra femklassiga läroverket fullständigt färdigt. De första åren var skolan inrymd i stadens f. d. försörjningshus vid Drottningtorget. Läs mer …

Tjänstemannastaden

Omkring 1872 utarbetades en stadsplan för en tätare villabebyggelse i området mellan Brantdala i öster och Annedal i väster. Tanken var till en början att det skulle bli mer arbetarbostäder i området, men planerna kom att ändras. En ny gata kallad Trädgårdsgränd (från 1882 Föreningsgatan) Läs mer …

Kvarteret Husaren

Det område som idag är kvarteret Husaren i Haga, Sprängkullsgatan-Vasagatan-Haga Kyrkogata-Lilla Bergsgatan, låg utanför den ursprungliga bebyggelsen och var ett lantligt, nästan helt obebyggt område till 1800-talets mitt. Området ingick i 1866 års stora utbyggnadsplan  och en exploatering genomfördes 1875–1900. De två stora stråken Vasagatan Läs mer …

Jimmy Gibson

John James (Jimmy) Gibson, född 26 december 1858 i Göteborg, död 30 oktober 1932 i Ulricehamn, var en svensk politiker och ingenjör. Han var son till James Alexander Gibson och Martina Barclay, ägarna till Gunnebo slott 1854-1870. Överingenjör vid Jonsered Fabrikers AB från 1881, disponent där Läs mer …