Spotnicks

Redan år 1956 startade två av Spotnicks blivande medlemmar, Bo Starander och Björn Thelin, en musikduo som de kallade The Rebels. År 1957 kom Bo Winberg med och gruppen fick namnet Rock-Teddy and The Blue Caps. Läs mer …

Djurgårdskyrkogården

Platsen för den nuvarande Djurgårdskyrkogården var en begravningsplats redan långt före den utvidgning som skedde 1799. Dess ålder uppskattas till motsvarande den gamla Varvskyrkan, vid dåvarande Gamla Varvet. Mark till en ny begravningsplats köptes in 1799 för en summa av 150 riksdaler Läs mer …

Mariebergs kyrkogård

1786 blev Mariebergsförsamlingen annex till Örgryte församling och i samband med detta anlades Mariebergs kyrkogård som stod klar 1787. Ett kyrkobygge planerades också men pengar saknades och en ”materialbod” på kyrkogården användes som kyrkolokal. På västra gaveln hade den ett Läs mer …

Högre allmänna läroverket i Majorna

Skolan började sin verksamhet 1862 under namnet Lägre elementarläroverket i Carl Johans församling, från början 2-klassig men från 1866 femklassigt efter att skolan flyttat in i en ny skolbyggnad på Djurgårdsgatan 29 i kvarteret S:t Göran året innan, den så Läs mer …

Majornas elementarläroverk för flickor

Den 2 oktober 1865 hölls ett första möte för att starta en flickskola i Majorna. Bland de som deltog i mötet märks kontraktsprosten Claes S. Lindskog och med. dr L. Traneus. En interimsstyrelse fick i uppdrag att anskaffa lokal. Redan Läs mer …

Polishuset Falkgatan

Polishuset på Falkgatan 7-9 i kvarteret Buffeln i Olskroken byggdes 1932 efter ritningar av K. M. Bengtsson. Byggnaden är uppförd i gult tegel och byggd i funkisstil. Husets användning som polisstation upphörde omkring 1980. Sen 1980-talet används huset av Kulturföreningen Läs mer …

Ånässkolan

Ånässkolan började uppföras år 1902 i kvarteret Kamelen i Olskroken efter ritningar av Yngve Rasmussen. Den hette från början Redbergslids folkskola. Huvudbyggnaden har fyra våningar och ett mittparti med klocktorn och spira var klara 1903. Den är uppförd med fasader Läs mer …

Redbergsskolan

År 1879-81 uppfördes Redbergsskolan på adressen Örngatan 6 i kvarteret Gasellen i Olskroken intill Redbergsparken i Olskroken efter ritningar av Joachim Dähn som också var byggmästare. Huset byggdes i två våningar med flyglar i tre våningar och plåttak. Fasaden gjordes Läs mer …