Mariebergs kyrkogård

1786 blev Mariebergsförsamlingen annex till Örgryte församling och i samband med detta anlades Mariebergs kyrkogård som stod klar 1787. Ett kyrkobygge planerades också men pengar saknades och en ”materialbod” på kyrkogården användes som kyrkolokal. På västra gaveln hade den ett lågt torn med två ringklockor. Läs mer …

Mariebergs kyrkogård

I snart 250 år har Mariebergs kyrkogård fungerat som en sista viloplats för invånare i Majorna. Kyrkogården präglas av ett stort antal familjegravar, inte sällan tillhörande svunna sjömansfamiljer. På platsen finns också en minnessten rest över sjömän som omkom under andra världskriget. Den lilla idylliska Läs mer …

Bellevue (Majorna)

Bellevue var en egendom i närheten av Kustens varv på den nuvarande Karl Johansgatan (tidigare var denna del av gatan en del av Allmänna vägen). Låg på mark som arrenderades av Älvsborgs kungsladugård. Även kallat Höglundska gården eller Hörbergska gården. CRA Fredberg skrev mycket om Läs mer …